Gıda Hattı

Su ürünleri yetiştiricilerine desteğe devam!

1 Aralık 2020, 11:51
Paylaş
Su ürünleri yetiştiricilerine desteğe devam!

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları belirledi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2020/39), 1 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Su ürünleri yetiştiricileri desteklenecek

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamayacak.

Hangi türler için su ürünleri desteği verilecek?

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) için su ürünleri yetiştiriciliği desteği verilecek.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve belirtilen türlerin entansif şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun olarak belirtilen türlerin üretimini yapan ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılacak.

Yukardaki desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik enerjisi ile çıkardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla 30.000 kilograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılacak.

Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteğinden yararlanacaklar için yılda 30.000 kilogram, diğer desteklemeler için ise yılda 350.000 kilogram ile sınırlı olacak.

Destek başvuruları

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar, Tebliğ kapsamında istenen belgelerle birlikte yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecekler.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2021 yılında ayrılan ödenekten karşılanacak.

22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği’ni (Tebliğ No: 2019/56) yürürlükten kaldıran Tebliğ, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.