Gıda Hattı

Su havzaları planla korunacak!

25 Şubat 2019, 07:47
Paylaş
Su havzaları planla korunacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme-kullanma suyu temin edilen su havzaları için koruma planının en geç 2023 yılına kadar tamamlanmasını planlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul Ve Esaslar Tebliği, 20 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlananan yürürlüğe girdi.

İçme-kullanma suyu planını hazırlamakla mesul kurum ve kuruluşlar için bir rehber niteliği taşıyan Tebliğ ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği de yürürlükten kaldırıldı.

Su havzaları koruma planları için son tarih 2023

İçme-kullanma suyu koruma planları ile koruma-kullanma dengesi çerçevesinde havzaya özgü tedbirler belirlenerek içme suyu kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor. Bu nedenle, her bir içme-suyu havzası özelinde koruma planının hazırlanması önem arz ediyor.

İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik kapsamında,  içme-kullanma suyu temin edilen her bir su kaynağının havzası özelinde Koruma Planı’nın Bakanlıkça veya Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından en geç 2023 yılına kadar hazırlanacağı hüküm altına alınmış bulunuyor.

Bu çerçevede, yayımlanan Tebliğ ile söz konusu yönetmelik hükümleri gereği içme - kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarına ilişkin koruma planlarının hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, uygulanması ve revizyonuna ilişkin teknik esaslar düzenlendi. Tebliğ kapsamında, koruma planını hazırlayacak kurum ve kuruluşlar ile koruma planının içeriği ve hazırlanma aşamalarına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Büyükçekmece ile Elmalı 1-2 Baraj Gölü Havza Koruma Planları askıda

İstanbul’a içme ve kullanma suyu sağlayan Büyükçekmece Baraj Gölü Havzası ve Elmalı 1-2 Baraj Gölü Havzasının su kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla Büyükçekmece Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri ve Koruma Planı ve Elmalı 1-2 Barajı Gölü Havzası Koruma Planı Taslakları hazırlandı.

Söz konusu taslaklar, kamu kurum kuruluşları ve halkın bilgilendirilmesi, görüş, öneri ve itirazların alınması maksadıyla 12 Şubat’tan itibaren İstanbul Valiliği ilan panolarında 30 gün süreyle askıya çıkartıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.