Gıda Hattı

STK'lardan AB Biyoyakıt Yasa Taslağına Eleştiri Bombardımanı

13 Ocak 2008, 22:25
Paylaş

Sivil Toplum Kuruluşları’ndan oluşan bir grup Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Andris Piebalgs’a gönderdikleri mektupta biyo yakıt üretiminde daha sıkı standartlar uygulanmasını ya da zorunlu biyo yakıt nakliyle ilgili hedeflerin tümünün kaldırılması çağırısında bulundular. Bu uyarı petrole alternatif enerji kaynaklarının özendirilmesine ilişkin yeni yasal tedbirlerin yayımlanmasından önce geldi.

On yedi STk’nın Piebalgs’a gönderdikleri 11 Ocak tarihli mektupta, 23 Ocak’ta tamamlanması beklenen yenilenebilir enerji taslak yönergesinin biyo yakıt üretimine yönelik yeterince zorlu sürdürülebilir kıstaslar belirlenmesinde yetersiz kalması yanında bu durumun önemli ekosistemleri mahvedeceği ve sosyal standartları aşağı çekeceği uyarısında bulunuldu.

AB liderleri geçtiğimiz Mart ayında ulaşımda biyoyakıt kullanım payının, üretimin sürdürülebilir olması halinde, 2020 yılına kadar yüzde 2’den yüzde 10 düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalara başladılar.

Bununla birlikte tamamen rakamsal hedeflerle çalışmanın yakıt üreticilerini çevre ile ilgili olumsuz yan etkileri hesaba katmaksızın en düşük maliyetle CO2 gazı salımını düşürmeye itebileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Bahsedilen yan etkiler tarım mahsullerinden biyo yakıtların toplu üretimi, ormanlık alanların talan edilmesi, gıda fiyatlarının artması ve su kıtlığını içeriyor.

Ancak STK’lar tarafından Komisyon taslağının şimdiki haliyle biyo yakıt üretiminin sürdürülebilir olmasını garanti etmediği dile getiriliyor. Biyo yakıtların mera, orman ve bataklık arazilerden elde edilmesi engellenmekle birlikte STK’lar su ve toprak kaynakları ile bozkırlar gibi ekosistemlerin tamamen korunmasız kaldığı uyarısında bulunuyor.

Dile getirilen bir diğer endişe ise taslak metnin toprak dönüşümü 2008 Ocak ayından önce gerçekleştiği halde hala ormanlık alanlar gibi koruma altındaki bölgelerde biyo yakıt üretiminden “sürdürülebilir” şeklinde bahsedilmesi. “Yeryüzü Dostları” kuruluşundan Adrian Bebb Euractiv’e, “Aslında bu, iki hafta önce bir yağmur ormanında kesim yapan herhangi birinin o arazide elde ettiği biyo yakıtı satabileceği anlamına geliyor. Bebb, Komisyon’a taslağın eşik tarihin 2003 şeklinde belirtildiği önceki haline dönülmesi çağırısında bulundu.

STK'lar keza AB yürütme organının, yükselen gıda ve hayvan yemi fiyatları, su kıtlığı, mecburi göçler, delişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma şartları gibi biyo yakıtların büyük miktarlarda üretimi sırasında meydana gelebilecek önemli yan etkilerden birkaçını “tamamen gözardı” ettikleri iddiasında bulundu. Sivil toplum kuruluşları zirai faaliyetlerin sosyal ve çevresel duyarlılık gösterilmesi gereken bozkırlar ve ormanlık alanlar gibi yerlere kaydırılmasıyla ilgili şikâyetlerini de dile getirirken, AB Enerji Komiseri’den sadece önemli oranda kesintileri sağlayabilen biyo yakıt üretiminin hedef yolunda bir adım olabileceğini garanti etmesi talebinde bulundular. Mevcut taslakta emisyon tasarrufunun en alt düzeyi belirlenmiş değil ancak STK’lar bu oranın yüzde 50 altında olmaması gerektiğine inanıyor. Bu durum ise şekerkamışı ya da mısır etanolu, hurma yağı ve kolza gibi bir dizi biyo yakıtı liste dışı bırakmaya yeterli.

Öte yandan yakıt üreticileri bu tür biyo yakıtlarda yüzde 10 hedefinden daha fazlasının başarılamayacağını söylüyor. Ancak Avrupa Parlamentosu 14 Ocak tarihinde Hollandalı Sosyalist üye Dorette Corbey’in hazırladığı yakıt özellikleri konulu ve STK'ların tutumuna yakın duran bir raporu oylamaya almayı planlıyor.

Parlamento’nun çevre komitesinin 27 Kasım, 2007 günü gerçekleştirdiği toplantıda destek verdiği söz konusu rapor biyo yakıtlarda CO2 salımından fosil yakıtlarıyla karşılaştırıldığında en az yüzde 50 oranında bir tasarruf sağlanabilmesi şartını getiriyor. Toprağın dolaylı kullanımında olumsuz etkilerden kaçınabilmek amacıyla biyo yakıt üreticilerinin su ve toprak kaynaklarını korumak gibi yükümlülüklere tabi oldukları birtakım biyo çeşitlilik ve sosyal kıstaslar da belirlenmiş bulunuyor. Aynı rapor üreticilere yerel kuruluşlara ve uluslararası standartlara uygunluk şartı da getiriyor. EurActiv

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.