Gıda Hattı

SPK’nın Özel Fon’u Tek Hazine Hesabı’na alındı

16 Temmuz 2020, 09:42
Paylaş
SPK’nın Özel Fon’u Tek Hazine Hesabı’na alındı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılara ödeme yapılmak üzere kurulan Özel Fon'un mal varlığının yönetimi, Tek Hazine Hesabı’na alındı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, 18/12/1999 tarihinden önce, Sermaye Piyasası Kurulunca tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen Özel Fon kurulmuştu.

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, 16 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

borsa-gidahattiÖzel Fon'un mal varlığı, Tek Hazine Hesabı’nda nemalandırılacak

Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmeliğe göre,

Özel Fon mal varlığı, 8/8/2018 tarihli ve 17 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar ile 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilecek ve nemalandırılacak.

Özel Fon ödemeleri

Özel Fon mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetim Kurulu Başkanı yetkili olacak. Başkan bu yetkisini sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilecek.

Özel Fondan Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak.

Fonun mal varlığı hakkında bilgilendirme

Yılda bir kez Yönetim Kuruluna rapor sunulacak olan Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, YTM mal varlığından ayrı olarak izlenecek.

2013 yılında çıkartılan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, Yönetmelik hükümlerini Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.