Gıda Hattı

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vatandaşları sevindiren haber! 20'den fazla hizmet artık ücretsiz

27 Mart 2022, 17:40
Paylaş
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vatandaşları sevindiren haber! 20'den fazla hizmet artık ücretsiz
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 20’den fazla hizmetin ücretsiz olduğunu açıkladı. Bu hizmetler için özel hastanelerin herhangi bir ücret talep edemeyeceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 20’den fazla hizmetin ücretsiz olduğunu açıkladı. Bu hizmetler için özel hastanelerin herhangi bir ücret talep edemeyeceği belirtildi.

Ek ücret isteyen hastanelerin şikayet edilmesi vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; sözleşmeli veya sözleşmesiz özel hastaneler de dahil olmak üzere acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.

SÖZLEŞMESİ YOKSA NE OLACAK?

Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi ve SGK tarafından acil halin kabul edilmesi gerekiyor.

KATILIM PAYI ALANI ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınamıyor. Hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ya da CİMER’e bulunabilir.

TRAFİK KAZALARINDA

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanıyor.

DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ

İlave ücret alınmayan diğer hizmetler şöyle: Yoğun bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi kapsamında radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler.

Haber Etiketleri

SGK

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.