Gıda Hattı

Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi kurulacak

8 Mayıs 2014, 11:50
Paylaş
Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi kurulacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sektöründe büyük maddi zararlara yol açan soğuğa dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi için Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi kuracak. Test merkezi dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleri ile bu değişimlere iyi uyum sağlayabilecek ve bu şartlarda yüksek verim verebilecek dayanıklı çeşitler geliştirilmeyi hedefliyor.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde soğuk zararı nedeniyle buğday üretiminde çok önemli olumsuzluklar yaşanıyor. Tohumluk dağıtım planlamasında önerilen ve hatta dağıtılan çeşitlerin, soğuğa dayanma derecelerinin bilinmeden iklim sert ve soğuk zararının yoğun görüldüğü bölgelerde çiftçiler kış ve soğuk zararı nedeniyle büyük kayıplara uğruyor. Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu, Trakya ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde de kış ve soğuk zararı önemli ürün kayıplarına sebep oluyor. Bu nedenle en önemli çeşit geliştirme merkezleri olan Tarımsal Araştırma Enstitülerinin ve diğer kuruluşların yürüttüğü ıslah çalışmalarında sadece doğal koşullarda soğuğa dayanıklılık gözlemleri alınıyor.

Dayanıklılık çalışmaları doğal ortamların yanı sıra istenilen şartların oluşmama riskine karşı kontrollü şartlarda da yapılması gerektiğinden soğuğun şiddetindeki değişiklikler seleksiyon açısından kısıtlama teşkil ediyor. AR-GE faaliyeti yürüten tohumculuk şirketlerinin de son yıllarda yurt dışından getirdikleri çeşitlerin uzun döneminde adaptasyonları denenmediklerinden soğuktan zararı görmesi engellenemiyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Bağlı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde kurulacak merkezde yürütülecek çalışmalar ile soğuğa dayanıklılık testleri kontrollü şartlarda yapılarak bu olumsuzluklar ortadan kalkacak. Enstitüler, üniversiteler ve ıslah – adaptaston çalışmaları yürüten tohumculuk firmaları, materyalini erken kademede test ederek seleksiyon şansı yakalamış olacak, böylece binlerce genotipi ileri kademelere aktarmadan eleyebilecekler. Bu da araştırıcılara önemli bir zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak.

Ülkesel tohumluk üretim ve dağıtım planlamasının bu proje sonuçları dikkate alınarak yapılması durumunda üreticilerin soğuk zararı nedeniyle karşılaşacakları verim kaybı en aza indirilmiş olacak. Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk zararı nedeniyle özelikle yerel çeşitlerin yaygın olarak ekildiği bölgelerde verim kayıpları maksimum düzeyde olduğundan bu proje ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayacak. Soğuk zararı nedeniyle oluşan ürün kayıpları müteşebbisleri tedirgin ettiğinden tohumculuk şirketlerinin bölgede faaliyet göstermesine engel teşkil ediyor.

Bu proje ile kurulması planlanan merkez, Türkiye’de soğuğa dayanıklılık çalışmalarının yapılacağı en büyük ve kapsamlı ilk merkez olacak. Merkez bu çalışmaların yanı sıra diğer araştırma enstitüleri, özel şirketler ve üniversiteler ile yapılacak ortak çalışmalarda, uygulamalı eğitim çalışmalarında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesinde de katkı sağlayacak.

Bütçesi 2 milyon 947 bin 459 TL bütçesi Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi, 2015 yılı sonunda tamamlanacak.

Gıdahattı.com/08.05.2014

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.