Gıda Hattı

Şirketler için Kalite, Verimlilik ve Eğitim Çalışmalarına Devlet Desteği

31 Temmuz 2007, 18:18
Paylaş

Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanması karalaştırıldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/7/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı Kararına istinaden yayımlanan tebliğ Eğitim Ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ ile şirketlerin destekleneceği alanlar belirlendi. Buna göre şirketler,

a) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

b) Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma,

c) Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,

ç) Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim

d) Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları,

e) Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı,

f) Kalite,

g) Verimlilik,

ğ) Yönetim teknikleri,

h) Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri,

ı) Stratejik planlama,

vb. konularda koordinatör kurum olan İGEME tarafından desteklenecek.

Eğitim Ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ’in yayımlanmasıyla birlikte Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/1/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararı’nın eki Eğitim Yardımı Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden 29/1/2000 tarihli ve 23948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/2 sayılı Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.