AramaArama
Gıda Hattı

Yönetmelik yayımlandı. Sigarada tek tip paket dönemi başlıyor

1 Mart 2019, 03:38
Paylaş
Yönetmelik yayımlandı. Sigarada tek tip paket dönemi başlıyor

Tütün mamullerinin zararlı etkilerini önlemek amacıyla hazırlanan ve sigarada tek tip paket uygulamasının kurallarının da belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Sigara paketleri üzerinde, “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” uyarısı olacak, mentollü sigaralar Temmuz ayından sonra piyasaya arz edilemeyecek.

Kasım 2018’de TBMM’de kabul edilerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, sigarada tek tip paket uygulamasının 2019 yılında başlatılması karara bağlanmıştı.

Tütün mamulleri yönetmeliği

Kanunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ile insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin ve karbonmonoksit emisyon seviyeleri dahil olmak üzere tütün mamullerinin girdi, emisyon ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanı üzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini, paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemek amaçlandı.

Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Azami zifir, nikotin ve karbonmonoksit emisyon seviyeleri

Piyasaya arz edilen her bir adet sigara için azami emisyon seviyeleri 10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit olabilecek.

Bakanlık, sigaralar için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı emisyon ve azami emisyon seviyeleri ile sigara dışındaki tütün mamulleri için emisyon ve azami emisyon seviyeleri belirleyebilecek.

Azami emisyon seviyeleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan standartlar kullanılacak.

Üreticiler, piyasaya arz edilen tütün mamullerinin girdi ve emisyonlarında değişiklik yapmak istediklerinde Bakanlıktan izin alacaklar.

Satışa sunulamayacak tütün mamulleri

Karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü ile;

Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri.

Kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler.

Emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.

İçimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri.

Yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri.

İçeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemeyecek.

Filtre, kağıt, paket, kapsül gibi bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişim sağlayan herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemeyecek. Filtre, kağıt ve kapsüller tütün veya nikotin içermeyecek.

Bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen,  mutojen,  reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya arzı Bakanlık tarafından yasaklanacak.

Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamayacak.

Sigara paketlerinde markanın kullanımı

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka;

Paketin sadece ön yüzeyine, birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,

Birleşik sağlık uyarısının metni ile aynı yönde,

Bulunduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde,

Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,

Kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,

Yeknesak puntoda,

Helvetica yazı tipinde,

Alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın,

Kabartma ve varak kullanmaksızın yazılacak.

Marka; sigara birim paketlerinde en fazla 14 punto, grupmanlarında en fazla 28 punto ve diğer tütün mamulü birim paketlerinde en fazla 30 punto, grupmanlarında en fazla 60 punto olarak tek satırda yazılacak.

Sigaranın üzerinde marka, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, siyah renkli, Helvetica yazı tipinde, en fazla 8 punto olarak, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın, uç kağıdına, içilen uca paralel yazılacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici ibare; poşet paketlerde paketin arka yüzüne, diğer paketlerde paketin alt yüzeyinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, yeknesak puntoda, helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto küçük olacak şekilde yazılacak.

Koli ve şeffaf grupman etiketlerinde de yer verilecek olan marka ve ayırt edici ibare, maddede belirtilen yerlerin dışında herhangi bir yere yazılamayacak.

sigara-kara-paket-uygulamasi-2-gidahatti

Tütün tüketimini teşvik eden ibare kullanılamayacak

Marka ve ayırt edici ibare;

Bir tütün mamulünün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,

Tütün mamulünü özendiren veya cazip kılan,

Nikotin, zifir veya karbon monoksit emisyonları ile ilgili bilgi içeren ya da atıfta bulunan,

Belirli bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,

Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,

Bir gıda veya kozmetik ürününe atıfta bulunan,

Belirli bir tütün mamulünün, gelişmiş biyolojik parçalanabilirliğe veya başka çevresel avantajlara sahip olduğunu öne süren,

İndirim, ücretsiz dağıtım, bir fiyatına iki adet veya başka benzer teklifler ile basılı kuponlar dahil olmak üzere ekonomik avantajlar sunan,

özellikleri haiz olamayacak.

sigara-gidahatti

Sigarada tek tip paket dönemi

Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının dış yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, karton malzemeden yapılan birim paket ve grupmanların iç yüzey rengi Pantone 448 C Mat bitişli veya beyaz; koli, kraft kahvesi renginde olacak.

Sigara paketi iç çerçevesi ile puro ve sigarillo birim paketi iç panelinin rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli olacak.

Tütün mamulü birim paketi ve grupmanının iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olacak, kabartma ve desen olmayacak, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermeyecek.

Sigara, puro ve sigarillo birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekilde, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri, silindir şeklinde veya poşet şeklinde olacak.

Sigara paketi; karton veya yumuşak malzemeden yapılacak ve üstten kapaklı sert paket dışında bir kez açıldıktan sonra yeniden kapatılabilen veya yeniden mühürlenebilen açılma kısmına sahip olamayacak. Üstten kapaklı sert pakette kapak birim paketin yalnız arkasından takılacak.

Sigara paketlerinde kullanılan alüminyum folyo veya metalize kağıt gümüş renginde olacak, renginde ton farkı olmayacak; arkası kağıtlı alüminyum folyolarda arka kağıt beyaz renkli olacak. Dokulu alüminyum folyolar hiçbir şekilde resim, desen ve sembole işaret edemeyecek.

Sigara paketi, iç panel kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özellikleri haiz olamayacak.

Sigaralarda kullanılan uç kağıdı düz beyaz mat bitişli ve/veya mantar desenli, sigara kağıtları beyaz mat bitişli olacak.

Sigara paketi 20 adet sigara içerecek.

Sağlık uyarıları

Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında Türkçe sağlık uyarıları bulunacak.

Sağlık uyarıları, birim paket ve grupman yüzeyinde kendilerine ayrılan alanın tamamını kaplayacak. Uyarılar ile ilgili birim paket ve grupman üzerinde hiçbir şekilde yorum yapılmayacak, başka şekilde yazılmayacak ve bunlara atıfta bulunulmayacak.

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde ve grupmanlarında yer alan sağlık uyarıları; sökülemez şekilde sabit ve silinemez olarak basılacak; bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu veya başka araçlarla kısmen veya tamamen gizlenmeyecek veya kapatılmayacak ve bütünüyle görünür olacak.

Sağlık uyarılarının paketlere uygulanmasına ilişkin örnek tasarımlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak.

Birleşik sağlık uyarıları

İçimlik tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında birleşik sağlık uyarıları bulunacak. Bunlar; Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanacak.

“ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bırakma bilgisini içerecek.

Birim paketin ve grupmanın en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin %85’ini kaplayacak.

Birleşik sağlık uyarısı dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK) basılacak. Uyarı metni siyah fon üzerinde beyaz renkte, bırakma bilgisi canlı sarı fon üzerinde siyah renkte basılacak.

Birleşik sağlık uyarılarında kullanılan fotoğraf; Efekt kullanılmadan, renk ayarlaması yapılmadan, arka fonu değiştirilmeden ve genişletilmeden, Görüntünün odak noktasına çok yakın ya da çok uzak olmayacak şekilde, Uzatılmadan veya kısaltılmadan orantısal bir şekilde uygulanacak.

"18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir" uyarısı

Üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, soğuk damga kullanılmaksızın birim paketin alt yüzeyinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde;

“Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir/ithal edilmiştir” ibaresi ve mamulün üreticisi bilgisine, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilecek.

“18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, sert karton malzemeden yapılan sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine, yumuşak paketlerde yan yüzeylerden birine, grupmanın kısa yan yüzeyine, sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış, görünebilir şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanacak.

tutun-kurutma-gidahatti

Çiğneme amaçlı tütün satışı yasak

Ağızdan kullanım için tütün piyasaya arz edilemeyecek.

Yönetmelik ile Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Üreticiler, yeni Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını en geç 5/7/2019 tarihine kadar yapabilecekler. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri 6/7/2019 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılacak.

Geçiş hükümleri

Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona ermiş olan ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak üzere yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına 5/7/2019 tarihine kadar devam olunabilecek. Bu tütün mamulleri 5/1/2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak.

Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigaralar 5/7/2019 tarihinden sonra piyasaya arz edilemeyecek, 5/1/2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamayacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.