Gıda Hattı

Sigara ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi tebliği!

11 Eylül 2020, 08:48
Paylaş
Sigara ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi tebliği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütün mamulleri, makaron, sigara kağıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi uygulama kriterlerini bir tebliğle ortaya koydu.

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uygulama esasları belirlendi

Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vergi güvenliğini sağlamak amacıyla verdiği düzenleme yapma yetkisi uyarınca; tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğu

Buna göre, Bakanlık tarafından vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında;

a) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

b) Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması,

c) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen tütün mamullerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin yapıştırılması,

Alkollü içki ve biralar

ç) Seri üretim yapılan alkollü içki (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

d) Seri üretim yapılan bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod basılması ve ürün üzerinde kodun varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, kodun aktive edilmesi,

e) Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen alkollü içki ürünlerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin/kodlanmış etiketlerin yapıştırılması,

f) Bira üretim tesislerinde üretilen 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol yapıştırılması,

g) İthal edilecek tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol/kodlanmış etiket uygulanması,

zorunluluğu getirildi.

Bu zorunluluklar uyarınca ÜİS dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacak.

Sistem kapsamındaki üreticiler herhangi bir mahalde ambalaj malzemesi (etiket/kapüşon ve benzeri) kullanılsın veya kullanılmasın bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz ürün bulunduramayacaklar.

GİB tarafından taleplerin değerlendirilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, ürün izleme sistemine kayıtlı firmaların bandrol/kod/kodlanmış etiket talepleri, tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek.

Talepte bulunan firmaların talep tarihi itibarıyla belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bir borcu bulunup bulunmadığı Gelir İdaresi Başkanlığınca araştırılacak, belirlenmiş alacak türlerinden vadesi geçtiği halde toplam 7.500 (yedibinbeşyüz) Türk Lirasını aşan tutarda borç bulunmaması durumunda talep değerlendirmeye alınacak.

Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisi kapsamında, Darphane tarafından yetkilendirilen yetkili firma, sistemin bir bütün halinde kurulumundan ve işletilmesinden sorumlu olacak.

ÜİS’nin kurulması ve işletilmesi esnasında üreticiler yetkili firmanın ilgili tesis, ürün, ekipman ve çalışanlarına erişimini sağlayacak olup kendilerine verilen uygulama kılavuzuna uygun hareket edecekler. Seri üretim yapan firmalar tarama ve etkinleştirme sisteminin ilgili tesislerde kurulmasına izin verecekler.

Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiketler, Tebliğde belirtildiği şekilde kullanılacak.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimini yapan işletmeler ÜİS’in bileşenlerinin kurulması için Darphanenin sistemi kurma ve işletme amaçlı taleplerini karşılamakla;

Darphane, ÜİS kapsamında seri üretici olarak faaliyet gösteren/gösterecek işletmelere ÜİS bileşenlerini kurmak ve işletmekle sorumlu olacak.

Cezai Müeyyideler

Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları ile tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı veya alkollü içkileri bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bandrolün/kodun/kodlanmış etiketin taklit veya yanıltıcı olduğunun yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda özel usulsüzlük cezası, söz konusu ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı adına kesilecek.

Tebliğ ile kaldırılan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğlerine yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılacak.

Seri üretici olmayanların seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeler, Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilecek.

Yürürlük tarihleri

Tebliğin,

Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/1/2021 tarihinde,

Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/7/2021 tarihinde,

Diğer düzenlemeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.