Gıda Hattı

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon TL ceza

29 Eylül 2018, 07:23
Paylaş
Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon TL ceza

Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenecek yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine, bir milyon liraya kadar idarî para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

siber-suclu-gidahatti

Dolandırıcılık amacıyla numara kopyalamaya ceza

Resmi Gazete’de 29 Eylül’de yayımlanan yönetmelik ile,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılırken, üçüncü fıkrası da değiştirildi.

Buna göre, işletmecinin CLI’a (dolandırıcıların kullandığı numara kopyalama yöntemi sistemi) ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilecek.

Aynı maddeye eklenen fıkra ile de, “İşletmecinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiiller dışında numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır” hükmü getirildi.

siber-suclular-gidahatti

Tüketiciyi aldatan da cezasız kalmayacak!

Yönetmeliğin değiştirilen 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali de şöyle:

“Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit edilmesi halinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. İhlalin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.”

İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde de, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanacak.

Siber güvenlik ihlaline para cezası 

Yönetmeliğin daha önce “Elektronik haberleşme güvenliği ihlali” başlıklı 19’uncu maddesinin yeni başlığı, “Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller” şeklinde değiştirilirken, maddeye eklenen yeni fıkra ile siber güvenlik ihlaline de para cezası hükmü getirildi. Fıkra şöyle:

“Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik Kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişiler ile işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezası uygulanır. Kurum ihlal konusuna ilişkin olarak gerçek veya tüzel kişiden yazılı açıklamalarını 15 günden 30 güne kadar belirlenebilecek süre içerisinde göndermesini ister. Süresinde gönderilmeyen yazılı açıklama dikkate alınmaz.”

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.