AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

SGK’dan vakıf üniversitelerine prim teşviki genelgesi

SGK’dan vakıf üniversitelerine prim teşviki genelgesi
18 Haziran 2019, 12:57

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, vakıf üniversiteleri ve okul aile birlikleri ile SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı sağlık hizmet sunucularının cari dönem ve geriye yönelik olarak prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmaları ile ilgili hususlara bir genelgeyle açıklık getirdi.

SGK’nın vakıf üniversiteleri ve okul aile birlikleri ile SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı sağlık hizmet sunucularının cari dönem ve geriye yönelik olarak prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmaları ile ilgili usul ve esaslara ilişkin 30 Mayıs 2019 tarihli 2019-15 nolu Genelgesi, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Vakıf üniversiteleri ve okul aile birliği işyerlerine ilişkin hükümler

Genelgede, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin;

09.12.2016 tarihinden itibaren 5 puanlık indirimden yararlanabilecekleri,

2018/04 döneminden itibaren 5510-4447-4857-5746-5225-3294-2828 sayılı kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecekleri,

5510-4447-4857-5746-5225-3294-2828 sayılı kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, işyeri statüsü dışında ilgili mevzuatına uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimlerinin iptal edilmeyeceği,

İşyeri statüsü dışındaki diğer şartları sağlayarak ilgili mevzuatına uygun olarak yararlanılan ancak SGK tarafından iptal edilen prim teşviki, destek ve indirimler için okul aile birliği işyerlerinden başvuru ya da belge istenilmeksizin re’sen kanun no/belge no değişikliği yapılmak suretiyle yeniden yararlanmalarının sağlanacağı,

İptal edilen ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilen prim tutarlarının bulunması halinde, bu tutarların mahsup ya da iadesinde, gecikme cezası ve gecikme zamları da dahil edilerek işlem yapılacağı,

prim-vergi-borcu-gidahatti

Başka bir prim teşviki, destek ve indirimle değiştirilemeyecek

Ancak, yeniden yararlandırılan prim teşviki, destek ve indirimlerin başka bir prim teşviki, destek ve indirimlerle değiştirilmesi yönünde 01.06.2018 ve öncesinde talepte bulunulmuş olsa dahi bu taleplerin kabul edilmeyeceği,

01.06.2018 ve öncesinde başvuruda bulunmuş olmak kaydıyla 2011/03-08.12.2016 dönemleri hariç, 2018/10-2011/02 arası ve 09.12.2016-2018/03 arası dönemleri için geriye yönelik olarak 5 puanlık indirimden yararlanma taleplerinin işleme alınacağı,

01.03.2011-15.06.2012 tarihleri arasında: 4857/30 (engelli çalıştırma), 5746/3 (arge) ve 5225/5 (kültür yatırımları) ile ilgili sigorta primi teşviklerinden ve desteklerinden, 01.06.2018 ve öncesinde başvuruda bulunmuş olmaları halinde ancak 5 puanlık indirim yapılmaksızın yararlanabilecekleri,

5510 sayılı Kanunun ek 2.Maddesinin yürürlüğe girdiği 18.08.2009 tarihi ile 15.06.2012 tarihine kadar olan süreye ilişkin olarak (yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki süreler dikkate alınarak) 01.06.2018 ve öncesinde başvuruda bulunulmuş olması halinde geriye yönelik olarak bahse konu sigorta primi desteğinden de yararlanabilecekleri; ancak 01.03.2011 ila 15.06.2012 tarihleri arasında ise 5 puanlık indirimin hesaplanmayacağı,

2018/Mart ve öncesi aylara/dönemlere ilişkin olarak 5510/81-(i) bendindeki 5 puanlık indirim ve 5510/81- (2.Fıkrasında) öngörülen prim indirimleri ile 15.06.2012 tarihi ve sonrasındaki sürelere ilişkin olarak 5510/Ek 2. maddesinde öngörülen sigorta primi desteğinden, 4447/50, ve (geçici 9, 10, 15, 17, 19 ve 20’nci) maddelerinde öngörülen prim desteklerinden yararlanmalarına imkanı bulunmadığından, 01.06.2018 ve öncesinde başvuruda bulunmuş olsalar dahi belgeleri onaylanmadan reddedilecek, bu genelgeden önce taleplerin işleme alınarak prim iadesi ya da mahsup işlemlerinin yapıldığının anlaşılması halinde ise yapılan işlemlerin iptal edileceği,

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak, ilgili mevzuatı kapsamında yararlanması mümkün olduğu halde yararlanmadığı prim teşviki, destek ve indirimlerden 5510 sayılı Kanunun Ek 17.Maddesinin 1.Fıkrası kapsamında yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla yararlanabilecekleri,

Belirtildi.

SGK’nın hizmet satın aldığı özel sektör sağlık kuruluşları

SGK’nın yurt içinde hizmet satın aldığı özel sektör sağlık hizmet sunucusu işyerlerinin ise;

2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olarak 5510-4447-4857-5746-5225-3294-2828 sayılı kanunlarda öngörülen prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecekleri,

2018/03 ve öncesi dönemlerde 5510-4447-4857-5746-5225-3294-2828 sayılı kanunlarda öngörülen ve yararlanmış oldukları prim teşviki, destek ve indirimlerin iptal edilmeyeceği,

5510 sayılı Kanunun Ek 17.Maddesinin 2.Fıkrası kapsamında 2018/03 ve öncesi dönemler için 01.06.2018 ve öncesinde başvuruda bulunmuş olmaları kaydıyla geriye yönelik yararlanma taleplerinin işleme alınacağı,

5510 sayılı Kanunun Ek 17.Maddesinin 1.Fıkrası kapsamında 2018/04 ve sonrası dönemler için yararlanabileceği halde yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde başvuruda bulunulması kaydıyla geriye yönelik olarak yararlanabilecekleri,

Kaydedildi.

sgk-baskani-mehmet-selim-bagli-gidahatti

SGK Başkanı M. Selim Bağlı imzasıyla yayımlanan Genelgeye, KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden ulaşmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.