Gıda Hattı

Sermaye Hareketleri Ülkelerin Kaderinde Etkili

30 Temmuz 2007, 17:41
Paylaş

TÜGİAD, 'Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türkiye'nin Makro Ekonomik Dengelerine Etkileri' konulu bilimsel eser yarışması düzenliyor. TÜGİAD Genel Sekreteri Berra Kılıç, “Yabancı sermaye ülkelerin kaderlerini belirliyor. Ancak, bu konuda Türkiye'de bilimsel eser yok” diyor.

Son günlerde ekonomi/finans odaklı tartışmalarda belki de en çok kullanılan kavram olan “yabancı sermaye”, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında gerçekleştirdiği ekonomik büyümenin de anahtarını oluşturuyor. Global olarak bakıldığında, 2000'li yıllara kadar yabancı sermaye yatırımlarında doğrudan yatırımların ve dış borçlanma yoluyla sermaye akımı etkili olurken, 2000'li yıllarla birlikte portföy yatırımları ve sıcak para hareketlerinde göreceli bir artış yaşanıyor. Türkiye'de ise son yıllarda cari açığın finansmanında doğrudan yatırımların payının arttığı gözlenirken, portföy yatırımları da hâlen önemini koruyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlediği bilimsel eser yarışmasının yedincisini düzenleyen Türkiye Genç İşadamları Derneği de (TÜGİAD) bu yıl yabancı sermayenin, Türkiye'ye etkilerine ışık tutacak.

Referans gazetesinin sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın konusu, “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türkiye'nin Makro Ekonomik Dengelerine Etkileri” olarak belirlendi. Yarışmaya katılacaklar, eserlerini 15 Ekim'e kadar teslim edebilecek. 7 kişiden oluşan jüri, değerlendirmeyi 22 Ekim-13 Kasım arasında yapacak. Aralık ayı içinde de birinci, ikinci ve üçüncü olan kişi açıklanacak. Birinciye, 3.000 YTL, ikinciye 2.000 YTL, üçüncüye ise 1.000 YTL para ödülü verilecek. Aralık ayında, konu ile ilgili olarak birinci ve ikinci olan kişilerin tebliğ sunacakları bir konferans düzenlenecek. Birinci olan eser, ayrıca kitap olarak da basılacak.

Bilimsel eser yazmayı teşvik ediyoruz

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Sekreteri Dr. Berra Kılıç, amaçlarının Türkiye'nin gündemindeki bir konuyu kamuyonun önüne taşıyarak konu hakkında bilimsel nitelikte araştırma yaptırmak ve kişileri bilimsel eser yazmaya teşvik etmek olduğunu vurguladı. Kılıç, bu yılki yarışma konusunu neden "Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Türkiye'nin Makro Ekonomik Dengelerine Etkileri" olarak belirledikleri konusunda şunları söyledi; "Bu konu Türkiye için çok önemli. Çünkü, Türkiye'de enflasyonun düşüşünde, döviz kurunun ve faiz oranlarının bulunduğu seviyede, istihdam üzerinde uluslararası sermeye hareketlerinin etkisi var. Uluslararası sermaye hareketleri o kadar önemli bir hale geldi ki bir anlamda ülkelerin kaderlerini etkiliyor. Ancak, yaptığımız araştırmada Türkiye'de bu konuda çok sayıda makale dışında bilimsel bir eser olmadığını gördük. Bu konuda önemli bir boşluk var."

Uluslararası sermaye akımları içinde özellikle kısa vadeli olanların ülkeden çıkışında sorunlar yaşandığını belirten Kılıç, "Türkiye de bunun acısını çekti. Bu nedenle yarışmacılardan asıl beklediğimiz, dünya modellerinin incelenmesiyle uluslararası sermayenin ülkeyi terk ederken ekonomiye vereceği hasarı en aza indirmek için ne gibi önlemlerin alınacağı konusunda öneriler geliştirmeleri" açıklamasında bulundu. Kılıç, bu yıl katılımcı sayısında rekor kırılmasını da beklediğini vurguladı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.