Gıda Hattı

Sera paketi Türkiye Tarımı için büyük fırsat!

12 Şubat 2019, 18:35
Paylaş
Sera paketi Türkiye Tarımı için büyük fırsat!

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, seracılıkla ilgili destek paketinin Türkiye Tarımı için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye'de muzun yüzde 75'i, salatalığın yüzde 60'ı, sivri biberin yüzde 42'si, domatesin yüzde 45'i, patlıcanın yüzde 32'si serada üretiliyor. Fiyat artışını önlemek ve istikrarı sağlamak için sera destek paketi çok önemli" dedi.

Özer Matlı, yaş sebze meyve fiyatlarındaki artışın önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla seracılık yatırımlarının yeni bir kredi paketi ile desteklenmesini değerlendirdi.

Matlı; yeni açıklanan kredi paketi ile sera yatırımlarının desteklenmesi, seralarda sebze üretiminin ve verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye örtü altı yetiştiricilik dendiğinde ilk akla gelen şehirler Antalya, Mersin ve Adana'dır. Bugün örtü altı yetiştiriciliğinde bu üç ilin toplam üretimin yüzde 75`ini tek başına karşılıyor. Türkiye`de yıllık 7,8 milyon ton üretim yapılıyor, Bursa’da ise bin 72 dekar alanda örtü altı tarım uygulanıyor. Bu konuda daha etkin olunmalı "dedi.

Türkiye'de ne kadar sera alanı var?

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’de 752 bin dekar sera alanı olduğuna vurgu yapan Matlı; “Bu alanların 86 bin dekarı cam sera, 355 bin dekarı plastik sera, 120 bin dekarı yüksek tünel, 191 bin dekarı alçak tünel ve sadece 13 bin dekarlık yani yaklaşık yüzde 2’lik bir alanda modern seracılık yapılıyor.

Modern seralar üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Avrupa’da ihracatta son sırada ve en düşük fiyatla ürün satan ülke Türkiye. Bu veriler seracılıkta önemli fırsatlar olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

BTB Başkanı Matlı, seralarda üretilen ürün miktarının açıkta üretilenden daha fazla olduğunu, muz yetiştiriciliğinde toplam üretimin yüzde 75’inin, salatalıkta yüzde 60’nın, sivri biberde yüzde 42’sinin, sofralık domateste yüzde 45’inin, patlıcanda ise yüzde 32’sinin seralarda üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemiz şartlarında ısıtma giderleri sera karlılığını etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

Seracılık işletmelerinde ısıtma giderleri, yetiştirme mevsimi, bölge ve ürün tipine bağlı olarak değişmekle birlikte, toplam maliyetin yaklaşık yüzde 25-40'ını oluşturmaktadır. 1 dekar modern seranın kurulum maliyeti ortalama 40 ile 60 bin Euro arasında değişmektedir.

Elektrik enerjisi üretimi, ısınma, seracılık, endüstriyel ürün kurutması, kültür balıkçılığı gibi birçok alanda ciddi maliyet avantajı sağlayan jeotermal kaynaklar açısından zengin olan Bursa, Balıkesir, Kütahya, Afyon gibi illerimizde, var olan kaynaklarımızı daha etkin kullanabilirsek, iklim risklerini minimize edip, ihracatta ürün çeşitliliğimizi arttırabiliriz. Bu kredi paketi Türkiye Tarımı için büyük fırsat”

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaş sebze meyve fiyatlarındaki artışın önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla seracılık yatırımları için hazırlanan yeni seracılık kredi paketinin, 8 Şubat 2019 itibariyle yürürlüğe girdiğini, yatırım yapmak isteyenlerin Ziraat Bankası Şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.

Seracılık Kredi Paketi Nedir?

Yatırımcılar yeni sera yapımında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar, yüzde 8,25 faiz oranıyla kredi kullandırılabilecek. Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vade yapılabilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yapılacak yatırımlarda, yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş sürecine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecek.

Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere, orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılabilecek. Böylece mevcut seralar daha modern bir yapıya kavuşturulacak ve verimlilikleri arttırılacak.

Yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilecek. Ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları ya da onarmaları amacıyla, ödeme güçleri dikkate alınarak ilave kredi de kullanabilecek.

İHA

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.