Gıda Hattı

Sera gazı emisyonları azalan tek sektör hangisi?

31 Mart 2020, 16:02
Paylaş
Sera gazı emisyonları azalan tek sektör hangisi?

2018 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 520,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri oldu. 2018’de bir önceki yıla göre enerji sektörü emisyonları yüzde 1,8 azalırken, Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları yüzde 2,5, Tarım sektörü emisyonları yüzde 3,2, atık emisyonları ise yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2018 verilerini açıkladı.

sera-gazi-emisyonu-5-gidahatti

Sera gazı emisyonu %0,5 azaldı

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %0,5 azalarak 520,9 milyon ton (Mt) CO2  eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. 2018 yılı emisyonlarında CO2 eşd. olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,5 ile tarımsal faaliyetler ve %3,4 ile atık takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşd., 2017 yılında 6,5 ton CO2 eşd. ve 2018 yılında 6,4 ton CO2 eşd. olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarında en büyük pay, enerji kaynaklı emisyonların!

Toplam CO2 emisyonlarının 2018 yılında %35,5'i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %85,8'i enerji sektöründen, %13,9'u endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının %63,1'i tarım, %20,3'ü atık, %16,6'sı enerji ve %0,03'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektörlerinden; N2O emisyonlarının ise %70,1'i tarım, %15,7'si atık, %9,5'i enerji ve %4,7'si de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Emisyon miktarı azalan tek sektör, enerji sektörü

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer alırken, enerji sektörü emisyonları 2018 yılında, 1990 yılına göre %167,3 artarken bir önceki yıla göre %1,8 azalarak 373,1 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre %185,5, bir önceki yıla göre ise %2,5 artarak 65,2 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2018 yılında, 1990 yılına göre %41,5, bir önceki yıla göre %3,2 artarak 64,9 Mt CO2 eşd., atık emisyonları ise 1990 yılına göre %60,3 bir önceki yıla göre %2,1 artarak 17,8 Mt CO2 eşd. olarak hesaplandı.

En çok sera gazı emisyonu salımı yapan 10 ülke

Küresel emisyon verilerine göre 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu 46 141 Mt CO2 eşd. oldu. Küresel emisyonların %62,6'sını en fazla sera gazı emisyon salımı yapan 10 ülke gerçekleştirdi. Bu ülkeler arasında Çin %25,8 emisyon oranıyla birinci, ABD %12,8 ile ikinci ve Hindistan %6,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkeler arasında 17.sırada yer alan Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı ise 2016 yılı için %1,0 olarak hesaplandı.

Not: Burada verilen ülkelerin sera gazı emisyon karşılaştırmaları Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute) tarafından hesaplanmıştır. Birçok ülke için (Türkiye dahil) 2016 yılı değerleriyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında raporlanan güncel veriler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye'nin bu kaynaktaki 2016 yılı emisyon verileri de bu haber bülteninde verilen 2016 yılı emisyon verisinden farklılık göstermektedir.

Kaynak: World Resources Institute (2020) CAIT - Historical Emissions Data.

Sera Gazı Emisyon Envanteri

Sera gazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazlar (florlu gazlar) ile dolaylı sera gazları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.