Gıda Hattı

Şemsi Kopuz

11 Haziran 2007, 01:49
Paylaş
Şemsi Kopuz

Yeni kanun yeni umutlar

Kısa bir süre sonra geride bırakacağımız 2007’nin, gıda sektörü ve TGDF açısından birçok başarılı çalışmayla geçtiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi, TGDF olarak uzun süre üzerinde durduğumuz “gıdada KDV indirimi” konusudur. Yeni yılla birlikte kapsam dışında kalan gıda ürünlerindeki KDV’nin de indirileceğine dair umudumuzu sürdürmekteyiz.

İkinci olarak, “Gıda ve Beslenme konusunda “sağlıklı üretim” kadar “doğru bilgi” de çok değerlidir” prensibinden hareketle, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile birlikte Gıda ve Beslenme Koordinasyon Konseyi’ni kurduk. Konseyimiz kısa bir süre sonra meyvelerini vermeye başlayacaktır.

TGDF olarak her platformda önceliğimizin gıda güvenliği olduğunu ifade ediyoruz. Bu sebeple başından sonuna kadar destek verdiğimiz, sahiplendiğimiz ve tüm çalışmalarına katıldığımız “Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”, Kasım ayı itibariyle sonuçlandı. Türk gıda sektörünün ve gıda teşkilatının AB’ne uyumunda önemli adımlar atıldı. Alt sektörler bazında da hijyen kılavuzları çalışması Tarım Bakanlığı önderliğinde TGDF ile tam işbirliği içinde tamamlandı.

Burada, 2008’e dair umutlarımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak, 5179 Sayılı Gıda Yasasının revize edilerek yasalaşmasını umut ediyoruz. Yasada, STK’na daha etkin görev ve sorumluluklar verilmeli, Ulusal Gıda Kodeks Komitesi muhafaza edilmelidir. Zira endüstri-devlet ve akademi işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasında UGKK’nın rolü yadsınamayacak kadar önemlidir.

AB menşeli gıda ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarının tahsisi, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gıda sanayicilerinin görüşleri doğrultusunda düzenlenerek yayımlandı. Başta Sayın Kürşat Tüzmen olmak üzere tüm ekibine sektörümüzün görüşlerine gösterdikleri titizlikten dolayı teşekkür ederiz.

Tüm bu yeniden yapılanma çalışmalarının sektörün önünü açacağı muhakkaktır. Ancak, sektörün en temel sorunlarından olan kayıtdışılık, özelleştirmelerin gerçekleştirilememesi, gıda sanayi-tarım entegrasyonunun tamamlanmaması, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmaya karşı yeterli tedbirlerin alınmaması gibi konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı ve Yeni yılınızı kutluyor, umutlarımızı 2008’e taşırken, sizin de yeni yılda yaşama dair umutlarınızın hiç bitmemesini diliyorum.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.