Gıda Hattı

Şemsi Kopuz

14 Nisan 2008, 00:00
Paylaş
Şemsi Kopuz

Herkese Görev Düşüyor

Federasyon olarak, birinci önceliğimizin gıda güvenliği ve tüketici sağlığı olduğunu, her platformda belirttiğimiz gibi, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklere de yansıtıyoruz. Hem gıda sanayinin önünü açacak, hem de tüketici bilincini arttıracak çalışmalara imza atıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birini, Mart ayı içerisinde, Tüketici Haftası kapsamında düzenlediğimiz “Gıda Endüstrisi ve Tüketici İlişkileri Konferansı” ile verdik.

TGDF tarafından UGKK gündemine getirilen, yine federasyonumuzun destekleriyle hazırlanan “Tüketici Etiket Algı Araştırması” sonuç raporunu, konferansımızda kamuoyu ve sektörümüzle paylaştık. Konferansa katılan Sayın Bakan Mehdi Eker’e bugüne kadar Federasyonumuza ve özellikle tüm tüketicileri çok yakından ilgilendiren gıdada KDV indirimi çalışmalarımıza verdiği destekten dolayı da bir teşekkür plaketi sunduk.

Ancak, gıda sektörünün multidisipliner bir sektör olması nedeniyle, farklı ve çok çeşitli başka konularda da sorunları bulunmaktadır. Bunların en başında da, sektörümüzü AB’ye uyumlaştıracak olan yasal mevzuat konusu ile gıda hammaddesi temininde yaşanan sıkıntılar gelmektedir. Uzunca bir süreden beri dile getirdiğimiz 5179 sayılı kanunun revize edilmesi ve Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulması önerimizi burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Sayın Bakanımızdan bu konuda, bugüne kadar biz gıda sanayicilerini sevindirecek bir haber alamamanın hayal kırıklığını da yaşadığımızı ifade etmek istiyorum.

Hammadde temininde ve fiyatların sürekli artışında yaşanan sıkıntının ise geçici olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle gıda üretiminin devamlılığı adına, hammaddenin, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışından teminine yönelik kolaylıkların, düzenlemelerin ve özelleştirmelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, sorunların duyarlı bir yaklaşımla çözüme kavuşturulması adına yapılacak tüm çalışmalara, TGDF olarak her türlü katkıyı bundan sonra da sağlayacağımızı belirtmek istiyorum.

Esen kalın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.