Gıda Hattı

Sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücü emin ellerde yetişiyor

10 Şubat 2007, 00:34
Paylaş
Sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücü emin ellerde yetişiyor

Eğitime uluslararası onay. Lisans eğitimi için akreditasyon çalışmalarında ilk aşamayı geride bırakan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, bu anlamda da öncü rol üstlenmiş durumda.

Türkiye’de gıda sektörünün gelişimine paralel olarak sektöre iyi yetişmiş, dil bilen, kalite ve verimliliği arttıracak çözümler sunabilen gıda mühendisleri yetişmesinin önemi yadsınamaz. Verilen eğitimin yeterliliğinin bir göstergesi de, eğitimin uluslararası kabul görmesi. H.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de ‘Gıda Mühendisi’ ünvanı ile mezun veren ilk bölümlerden biri. Gıda endüstrisinde sıkıntısı duyulan teknik personel gereksinimini karşılamak amacıyla, 1975’te ‘Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıla çıkartılır. Bölüm 1977-1978 öğretim yılından itibaren üniversitenin Mühendislik Fakültesi bünyesine dahil edilerek, ‘Gıda Mühendisliği Bölümü’ adı altında eğitim vermeye başlar. Ve ‘Gıda Mühendisi’ ünvanlı ilk mezunlar 1980 yılında verilir. Halen ‘Gıda Bilimleri Anabilim Dalı’ ve ‘Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı’ olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitiminin yanısıra; yüksek mühendislik, bilim uzmanlığı ve doktora programları uygulanırken, bu yıl itibariyle Yüksek Lisans(tezli ve tezsiz) ve Doktora(lisansa ve yüksek lisansa dayalı) programlarına geçildi. Bölüm bugüne kadar bin 164 Gıda Mühendisi, 103 Gıda Yüksek Mühendisi, 6 Bilim Uzmanı ve 44 Bilim Doktoru mezun etti.

Bölümde her yıl üniversite giriş sınavında ortalama yüzde 7’lik dilime girmiş 50 öğrenci lisans eğitimine başlıyor. Yoğun mühendislik derslerinin yanısıra gıda teknolojilerine ilişkin derslerin de teorik ve uygulamalı olarak verildiği bölümde, yeterli seviyede olmayan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimine alınıyor. Sonraki sınıflarda derslerin üçte biri İngilizce verilerek, öğrencilerin İngilizce teknik terminolojiye hakim olmaları amaçlanıyor. Öğrenciler, gıda işletmeleri ve kalite kontrol laboratuvarlarında en az 20 iş günü zorunlu endüstri stajına tabi tutularak, pratik kazanmaları sağlanırken, mezun olanlar staj yaptıkları kuruluşlarda iş bulma olanağını da elde edebiliyorlar.

Edindikleri teorik ve pratik mesleki bilgi ve becerinin yanısıra, problem çözme yeteneği, yaratıcılık, bilgiye ulaşabilme, insan ilişkileri ve takım çalışması konularında da gerekli birikime sahip olarak mezun olan öğrenciler, sektörde aranılan ve istihdamda tercih edilen Gıda Mühendislerini oluşturuyor. Bölüm mezunları, gıdaların üretilmesi, işlenmesi, muhafazası, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında çalışan özel kuruluşlar ile yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Toprak Mahsülleri Ofisi gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev alıyorlar.

Bölüm öğrencilerine Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde yandal eğitimi görme olanağı da sağlanıyor. ‘Gıda Mühendisliği’ diplomasının yanısıra eğitim gördükleri konuda yandal diploması ile mezun olan öğrenciler, çalışabilecekleri iş alanlarının artması avantajından yararlanıyorlar.

H.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü, lisans eğitimini uluslararası geçerliliğe sahip hale getirmek için de önemli bir adım atmış bulunuyor. ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) kurumuna yapılan başvuruyla başlatılan akreditasyon çalışmalarında ilk aşama başarıyla geçildi. Akreditasyon çalışmalarının yanısıra Avrupa Birliği’nin Erasmus Öğrenci değişimi programı kapsamında ikili anlaşmalar yapılan yurt- dışındaki üniversitelere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci gönderiliyor. Program kapsamında ikili anlaşmalar yapılan Danimarka (The Royal Veterinary and Agricultural University (KVL) Food Science Department); Macaristan (Corvinus University of Budapest Food Engineering Department); İtalya (University of Napoli "Federico II" Food Science Department) ve İspanya (Universidad Politecnica de Valencia) ile öğrenci değişimine başlanmış bulunuyor. Her yıl yenilenen anlaşmalar çerçevesinde 2007-2008 öğretim yılında gıda mühendisliği bölümden 11 lisans, 6 yüksek lisans ve 6 doktora öğrencisi yurtdışına gönderilecek..

Öğrencilerinin sektörün aradığı niteliklerde, donanımlı yetişmesi için çaba sarfeden H. Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü, akademik personelinin yayınladığı bilimsel makaleler ve çeşitli ulusal-uluslararası kongrelerde sunduğu bildiriler ile de adından söz ettiriyor. Son yıllarda yurt çapındaki üniversiteler arasında, en fazla yayın yapan ve yayınları en fazla atıf alan Gıda Mühendisliği Bölümü olması da bunun bir göstergesi. Konularında uzmanlaşmış akademik personelin yıllar içinde edindikleri bilgi ve tecrübelerini de katarak yazdıkları kitaplar, hem bölümde hem de diğer üniversitelerin gıda mühendisliği bölümlerinde kaynak kitap olarak kullanılıyor, sektör çalışanlarının başvuru kaynakları arasında yer alıyor. Bölüm uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlar da düzenliyor.

Halen 10 profesör, 6 doçent, 2 doktor öğretim görevlisi, 30 araştırma görevlisi ve 3 uzmanın görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde, hububat teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, yağ teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi, gıda kimyası, mikrobiyoloji, enzim bilimi, fermentasyon teknolojisi, temel işlemler-mühendislik ve biyoteknoloji alanlarında çok sayıda araştırma yürütülüyor. Bölüm akademik personeli bireysel araştırma projelerinin yanı sıra çeşitli özel ve kamu endüstri kuruluşları ile Hacettepe Üniversitesi ve diğer bazı Üniversitelerin Bilimsel Araştırmalar Birimleri, TÜBİTAK, DPT, Sanayi Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa araştırma projelerine de imza atıyorlar. Ayrıca, özel ve kamu endüstri kuruluşlarının proje çalışmalarına çeşitli şekillerde destek veren akademik personel, danışmanlık, kontrol ve görüş bildirme hizmetlerini de yürütüyor. Yine çeşitli araştırma kurumları tarafından desteklenen TİDEB, TTGV ve KOSGEB gibi sanayi ve araştırma projelerinde proje hakemliği görevlerini üstleniyorlar. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü zaman içerisinde yaptığı çeşitli projeler ve aldığı destekler ile teknik alt yapı ve donanımını oldukça geliştirerek, ülkedeki sayılı bölümler arasına girmiş bulunuyor. Beytepe Kampüsü’nde yer alan bölüme ait üç katlı binada, hububat, mikrobiyoloji, gıda teknolojileri, biyoteknoloji, kalite kontrol, temel işlemler ve enstrümental analiz konularında donanımlı yedi adet araştırma laboratuvarının yanısıra, uygulamalı derslerde öğrencilerin kullanımı için oluşturulmuş gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, gıda teknolojileri, temel işlemler konularında donanımlı dört adet uygulama laboratuvarı ve tam donanımlı bir bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.

Bölümden mezun olan Gıda Mühendisleri ile iletişim de kesilmiyor. Mezunlar, öğretim elemanları ve öğrenciler arasında bilgi paylaşımı ve sürekli iletişim Temmuz 2001 tarihinde kurulan ve 660 üyesi bulunan “hacettepefood” isimli bir e-mail grubu aracılığıyla sağlanıyor. Gıda üretimi, gıda güvenliği, gıda ve işletmelerin kontrolü konularında üretici ve tüketiciler ile ilgili güncel haberler hususunda da duyarlı davranan bölüm, medya kuruluşları ile iletişime geçilerek üretici ve tüketiciyi bilinçlendirme çabalarına da katkı sağlıyor. Aynı şekilde gıda mühendislerinin üyesi olduğu Gıda Mühendisleri Odası ile de sıkı ilişki kurulmuş bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Temiz, hedeflerini, “Sürekli yenilenen, gelişmelere açık yapısıyla her zaman çıtayı yükselten öncü bölümler arasında yer almak” olarak belirtiyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.