Gıda Hattı

Şeker Kurumu Başkanı Aksu: Pancar Fiyatını Hükümet Belirlemiyor

19 Mart 2007, 15:10
Paylaş

Şeker Kurumu Başkanı Mehmet Azmi Aksu, pancar fiyatlarının hükümet tarafından belirlenmediğini bildirdi. Aksu, pancar fiyatlarının alıcı ve satıcı durumdaki kurumlarca belirlendiğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, pancar alım ve şeker satış fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar başlığı altında yayımlanan duyuruya rağmen, bazı basın organlarında, pancar fiyatlarında indirime gidildiğine dair haberlere rastlandığını kaydetti.

Kamuoyunda, bu konuda yanlış algılamaya meydan vermemek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Aksu, 2001 yılından önce pancar alım fiyat ve şeker satış fiyatlarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlendiğini hatırlatarak, söz konusu tarihten itibaren uygulamanın değiştiğini kaydetti.

Fiyat belirlemenin 4634 Sayılı Şeker Kanunu'nun yeniden düzenlendiğini ifade eden Aksu, bu düzenlemeyle Hükümetin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın pancar fiyatlarını belirleyiciliği bulunmadığını kaydetti. Aksu, yürürlükteki Şeker Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde, 2002 yılından itibaren, "Şeker fiyatları, her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle, üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir" hükümüne istinaden, pancar fiyatlarının alıcı ve satıcı durumdaki kurumlarca belirlendiğini bildirdi.

Aksu açıklamasında, Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding, Pancar Ekicileri Kooperatiflerine ait Adapazarı, Amasya, Kayseri Şeker Fabrikaları, Konya, Boğazlıyan, Kütahya Şeker Fabrikaları gibi kuruluşların alıcı durumunda olduklarını bildirdi ve alıcı ile satıcının uzlaşma esasına göre fiyat belirlendiğini yineledi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.