AramaArama
Gıda Hattı

Şeker Kurumu açıkladı; Türkiye şeker ithal edecek mi?

3 Mayıs 2016, 14:27
Paylaş
Şeker Kurumu açıkladı; Türkiye şeker ithal edecek mi?

2016 yılı için Avrupa Birliği’nden ithal edilen şeker gümrük vergisinin yüzde sıfıra indirilmesi sonrası, tarımda üretim yerine ithalatı tercih eden politikalar geliştirildiği yönünde haberler yapılmıştı. Şeker Kurumu’ndan yapılan açıklamada, kurumun kuruluşundan bugüne kadar kanunların kendisine verdiği görev çerçevesinde hareket ettiği ve yurt içi tüketimin, yurt içinde üretilen şeker ile karşılanmasının sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Yurt içi tüketim amaçlı şeker ithalatı söz konusu olmayıp, bahse konu şeker ithalatı yurt dışına şekerli mamul ihraç eden firmaların hak ettikleri şekerin karşılığı olarak kullanmaları için verilen izinden oluşmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Şeker Kurumu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“14/04/2016 tarihinde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, “2016 yılı için Avrupa Birliği’nden ithal edilen şeker gümrük vergisinin yüzde sıfıra indirilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın tarımda üretim yerine ithalatı tercih eden politikalar olarak değerlendirildiği” haberlere ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

turkiye-seker-kurumu-gidahatti

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ülkemiz şeker piyasasında 4634 sayılı Şeker Kanunu'nun amacı gereği, yurt içi şeker talebi yurt içi şeker üretimi ile karşılanacak şekilde düzenlenmektedir. Dolayısıyla, Ülkemizde yurt içinde tüketilmek üzere şeker ithalatı yapılması söz konusu değildir. Haberlerde de geçen verilen ithalat izinleri ise, yurt dışına şekerli mamul ihraç eden imalatçı-ihracatçı firmaların hak ettikleri şekerin karşılığı olarak kullanmaları için verilen izinden oluşmaktadır. Bu izinler, şekerli mamul üreten imalatçı-ihracatçı firmalarımıza dünya fiyatlarından olmak üzere ucuza şeker temin etme fırsatı tanımaktadır. Bu kapsamda söz konusu firmalar, dünya piyasalarında rekabet edebilme imkânına kavuşmaktadır.

seker-kurumu-gidahatti

Şeker Kurumu, kurulduğu günden bugüne kadar Kanunun kendisine verdiği görev çerçevesinde yurt içi tüketimin yurt içinde üretilen şeker ile karşılanmasını sağlamıştır. Buna ilaveten, üretilen şekerin en önemli tüketicisi durumunda olan ve kullandıkları şekerle büyük bir katma değer meydana getirerek yaptıkları ihracatla ülkemiz ekonomisine büyük döviz kazandıran imalatçı-ihracatçıların ihraç edilen ürünlerinde kullanılan yıllık 300 bin tonun üzerindeki ihraç amaçlı şeker talepleri, Şeker Kurumu tarafından düzenlenen Tahsisat Belgesi karşılığında yurt içinde pancar şekeri üreten şirketlerden dünya fiyatlarından karşılanmıştır. Bu çerçevede, şirketlerin olumlu iklim koşullarına bağlı olarak ürettikleri C şekeri ile Kamuya ait TŞFAŞ’nin bir sonraki yıla devreden fazla stoklarının dünya fiyatlarından imalatçı-ihracatçılara satılması suretiyle imalatçı-ihracatçı talepleri bugüne kadar yurt içinden karşılanmıştır.

seker-2-gidahatti

Ancak, 2014/15 pazarlama yılında yaşanan olumsuz iklim şartları, 2015/2016 pazarlama yılında ise olumsuz iklim koşullarının devam etmesi ve Şeker Kurumu tarafından Şirketlerin C şekeri üretmeleri tavsiye edilmiş olmasına karşın, C pancarı fiyatının düşük olması ve üretim maliyetinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin C şekeri üretimi için pancar ekmemeleri nedenleriyle C şekeri üretilememiştir. Ayrıca her yıl bir sonraki PY’ye devreden stok fazlalığı olumsuz iklim koşulları nedeniyle Yeterli C şekeri olmaması nedeniyle, imalatçı/ihracatçılarımızın şeker tedarikinde bir dar boğaz yaşamamaları için ihracata dayalı ekonomilerin en önemli enstrümanlarından biri olan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 100’ün üzerinde üründe de uygulanmakta olan Dahilde İşleme Rejimi yöntemiyle şeker temini için ithalat açılmıştır.”

Ayrıca, Şeker Kurumu tarafından düzenlenen C şekeri tahsisat belgesine sahip imalatçı-ihracatçı firmalardan; Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmayan firmalar ile Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunan ancak süresi içerisinde C şekeri temin edememiş veya ithalat yapamamış olan firmalar C şekerini temin edebilmelerine yönelik olarak bir düzenleme yapılması gereği duyulmuştur.

Bu kapsamda, Şeker Kurumu;

  • DİR kapsamında olmadan yapmış olduğu ihracat karşılığında C şekeri tahsisat belgesi olan firmaların,
  • DİR kapsamında ihracat yapmış ve yaptığı ihracat karşılığı C şekeri tahsisat belgesine sahip olan ancak süresi içerisinde C şekeri temin edememiş veya ithalat yapamamış olan firmaların

hakedişleri kadar, sıfır gümrük vergisiyle, şeker ithalatı yapmalarının önünü açmıştır.

Bu çerçevede kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun, 14/03/2016 tarihli ve 2016/8647 sayılı “ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ı ile 2016 yılı ile sınırlı olacak şekilde, AB’den ithal edilecek şekere gümrük vergisinden muafiyet getirilmiştir.

Sonuç olarak, yurt içi tüketim amaçlı şeker ithalatı söz konusu olmayıp, bahse konu şeker ithalatı yurt dışına şekerli mamul ihraç eden firmaların hak ettikleri şekerin karşılığı olarak kullanmaları için verilen izinden oluşmaktadır.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.