Gıda Hattı

Şeftali Çekirdeği Linyitle Yakılıp Enerji Üretilecek

22 Eylül 2007, 12:12
Paylaş

Hava kirliliğine neden olan düşük kaliteli linyit kömürünün biyokütle ile birlikte yakılıp temiz enerjiye dönüşümü sağlanacak. TÜBİTAK'ın kamu projeleri kapsamında desteklenen ve ODTÜ, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt AŞ'nin ortaklaşa yürüttüğü projede kullanılacak biyokütleler; meyve suyu endüstrisi artığı olan kayısı ve şeftali çekirdeklerinden, zeytinyağı endüstrisi artığı olan prinalardan, orman ve orman endüstrisi ile diğer tarımsal artıklardan oluşacak.

Proje kapsamında TÜBİTAK MAM'da kapasitesi 700 kilovat olan termik pilot tesis kurulacak. Tesiste geliştirilecek yakma teknolojisi, öncelikle organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) ile kırsal kesimin yerel ve bölgesel ısınma ve elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kullanılabilecek. Tesiste büyük termik santrallar için gerekli ön denemeler ve yakma testleri de yapılabilecek. Projenin ulusal enerji girdisine yıllık yüzde 8-10 oranında katkı yapması öngörülüyor.

Proje yürütücüsü, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Atımtay, TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri ilk çalışmada, Türkiye'deki orman, gıda ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin envanterinin çıkarıldığını belirterek çalışma sonucunda elde ettikleri olumlu sonuçları, “Biyokütle ve Biyokütle-Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta (DAY) Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi” adını taşıyan yeni projede uygulayacaklarını bildirdi.

Artan enerji ihtiyacının sağlanması ve çevre kirliliğiyle ilgili yasalara uyum için yenilenebilir enerji kaynağı olan “biyokütle”nin kullanımının giderek daha da önem kazandığını anlatan Atımtay, projede kullanılacak biyokütlelerin orman ve orman endüstrisi artıkları, zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüstrisi atığı olan kayısı ve şeftali çekirdekleri ve diğer tarımsal artıklardan oluşacağını dile getirdi.

Türkiye'de üretilen ve değerlendirilmeyen çok sayıda biyokütlenin bulunduğunu belirten Atımtay, temiz enerji üretiminde bunlardan yararlanılabileceğini söyledi. Atımtay, “Biyokütlenin yakılarak ısıtma, proses ısısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması ulusal ekonomiye yılda yüzde 8-10 oranında ek bir enerji kaynağının girmesini sağlayabilecektir. Özellikle küresel ısınmaya sebep olan ve enerji sektöründen kaynaklanan 'sera gazı' emisyonlarının azaltılmasında biyokütlenin kullanılması büyük önem taşıyor” dedi. Türkiye'nin linyit kömürleri açısından zengin bir ülke olmasına karşın kömür kalitesinin düşük olduğunu belirten Atımtay, proje ile düşük ısıl değerli linyit kömürünü biyokütle ile yakarak kısa ve orta vadede bu kaynaklardan temiz enerji üretiminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Projede kurulacak tesiste termik santrallar için gerekli ön denemeler ve yakma testleri de yapılabilecek, sistemin başarıya ulaşmasıyla Türkiye'de yeni iş alanlarının açılması, iş potansiyelinin artması sağlanabilecek ve sanayinin rekabet gücü yükseltilebilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.