AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Sayaçlar ve ölçü aletlerinde 2019 yılı tarifeleri

Sayaçlar ve ölçü aletlerinde 2019 yılı tarifeleri
26 Aralık 2018, 13:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; su, elektrik ve gaz sayaçlar için 2019 yılı tarifesi ile ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretlerini yeniden belirledi.

Sayaçlarda tamir ve ayar ücretleri ile ölçü aletleri için alınacak muayene ve damgalama ücretleri arttı.

Sayaçlar için 2019 yılı tarifesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2018/10), 26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlendiği tebliğ; sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsıyor.

Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi asmak zorunlu

Tebliğ ekinde yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunlu olacak.

Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesi uyarınca işlem yapılacak.

20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği (Tebliğ No: MSGM - 2017/11) yürürlükten kaldıran yeni tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ölçü ve ölçü aletleri muayene ve damgalama ücretleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmelikle, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3’üncü maddesi, şöyle değiştirildi:

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.”

Söz konusu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden, yönetmelik ekinde yer alan ücretler alınacak.

Yönetmelik 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısının; 0-200 adedi için %100’ü, 201-500 adedi için %80’i, 501-1000 adedi için %60’ı, 1000 adetten fazlası için %40’ı oranında oranında muayene ve damgalama ücreti alınacak.

Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken ölçü ve ölçü aletleri muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanacak.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik hükümlerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.