Gıda Hattı

Savaş Akcan: "Süs bitkilerinde KDV %8 olmalı"

20 Ocak 2022, 14:18
Paylaş
Savaş Akcan: "Süs bitkilerinde KDV %8 olmalı"

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, süs bitkilerine uygulanan KDV oranı hakkında bir açıklama yaptı.

Akcan açıklamasında süs bitkileri sektörünün bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip, yüksek katma değer üreten bir sektör olduğunu belirtti. Ülkemizde yaklaşık 54 bin dekar alanda üretim yapan sektörün dış ticaret hacminin 2021 yılında yaklaşık 170 milyon dolar olduğunu ve 72 milyon dolar ihracat fazlası verdiğini hatırlatan Akcan, ihracatı daha da artırmak için KDV indirimi başta olmak üzere çeşitli desteklere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Kadın istihdamının en fazla olduğu sektörlerden biri"

Savaş Akcan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Süs bitkileri sektörü emek yoğun bir sektördür. Kadın istihdamının en fazla olduğu alanlardan birisi süs bitkileri üretimidir. İstihdama katkımız yaklaşık olarak, doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin kişidir. Süs bitkileri peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok sektörü de destekler konumdadır.

Büyük şehirlerde yeşil alanlara duyulan ihtiyaç yaşanan pandemi sürecinde önemini daha da hissettirmiştir.  Tam da bu noktada kent ormanlarını oluşturmak, şehirlerde nefes alanları yaratmak sektörün üretimiyle mümkündür.

Yeşil mutabakat eylem planlarında yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonunun azaltılması için sektörümüze ihtiyaç vardır.  Tam da bu noktada sektörün gıda kadar önemli olduğunu üretimi ve ihracatı artırmak için KDV indirimi başta olmak üzere desteklemeye ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz."

"%18 KDV, süs bitkileri sektörüne negatif ayrımcılık demek"

"Tohum, fide fidan gibi süs bitkileri de aynı zamanda çoğaltım materyali olarak değerlendirilmiş ve mevzuatı Tohumculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bununla birlikte tohumculuk kanunu kapsamında yer alan tüm çoğaltım materyallerinde (tohum, fide, fidan) KDV oranları %1 ile %8 oranında değişirken, süs bitkilerinde KDV %18’dir. Burada sektöre negatif bir ayrımcılık yapılmaktadır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile süs bitkilerinde KDV geçici olarak %8 e indirilmişti. Bu düzenleme 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi ve KDV yeniden %18 olarak uygulanmaya başladı.

Değişen gelişen kentlerde yeşil alanları artırmak, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına katkı sağlamak her şeyden önemlisi insan psikolojisi üzerindeki olumlu katkılarından dolayı süs bitkileri üretimini artırmak zorundayız. Üretimi artırmak için öncelikli beklentimiz KDV’nin %8 e düşürülmesi."

"%8 KDV ekonomiyi canlandırır, istihdamı ve ihracatı artırır"

Süs bitkisi çiçek sera

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, açıklamasında KDV indirimi uygulanması ile yaşanması beklenen olumlu gelişmeleri şöyle sıraladı:

  1. KDV oranının %8 e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi arttıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle nitelikli katma değerli ürün ihracatının da önü açılacaktır.
  2. Girdi maliyetlerindeki düşüş sektöre olan yatırım ilgisini arttıracaktır. Yatırım ve işletme girdi kalemlerinin ilgili olduğu diğer tüm sektörlerde de bir canlanmaya neden olacaktır. (Arazi değerleri, inşaat sektörü, seracılık, sulama sistemleri, plastik sektörü, bitki besinleri ve bakım ürünleri, nakliye, tarımsal makinalar vb.)
  3. Üretim artacağı için hem sektör içindeki hem de bağlı sektörlerde istihdam artacaktır.
  4. KDV oranının %8’e düşürülmesi, süs bitkilerinin tohum, fide ve fidan ile arasındaki KDV farklılığının giderilmesini ve tohumculuk sektörünün üretim kolları ile ürün grupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesini sağlamış olacaktır.
  5. Üretimin temel girdisi olan tohumluğun düşük oranda vergilendirilmesi ile Bakanlık politikalarına uygun olarak yerli üretici ve üretim desteklenmiş olacaktır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.