Gıda Hattı

Sanayi Stratejisi İçin İlk Adım Komisyon Oldu

30 Temmuz 2007, 17:39
Paylaş

Uzun süredir iş dünyasının talep ettiği sanayi stratejisinin oluşturulması ilk adım atıldı. Devlet Planlama Teşkilatı, özel sektör ve kamunun katılımıyla "Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu"nu oluşturdu. Komisyonun ana amacı sanayi stratejisini hazırlamak olacak. Komisyona Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) da katılmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren genelgeye göre, sanayi için istenilen stratejilerin geliştirilmesi için daimi bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının en az müsteşar yardımcısı veya eşit düzeyde temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak. Buna göre TBMM ihtisas komisyonlarından 2 üye, Başbakanlık'tan bir üye, Maliye Bakanlığı'ndan bir üye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir üye, DPT'den bir üye, Hazine Müsteşarlığı'ndan bir üye, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan birer üye, üniversitelerden 3 üye, TOBB'dan 5 üye, TÜSİAD, MÜSİAD ve TİM'den birer üye, alanlarındaki uzmanlardan 2 üye komisyon çalışmalarına katılacak.

DPT ve TOBB ortak yürütecek

Komisyona katılacak üyeleri Devlet Planlama Teşkilatı'nın belirlemesi öngörülürken, komisyonun sekreteryasını da DPT ve TOBB'un birlikte yürütmesi planlanıyor. Öngörülen modele göre, komisyon çalışmalarının sonuçları da gerektiğinde ilgili bakanlardan kurulu olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşülecek. Yetkililer komisyonunun öncelikli amacının sanayinin rekabet gücünün artırılması için orta ve uzun vadeli bir strateji oluşturmak olduğunu kaydediyor. Buna göre, 9. kalkınma planı çalışmaları sırasında sanayi özel ihtisas komisyonu tarafından hazırlanan raporun, sanayi stratejisinin temelini oluşturacağını kaydediyor.

Ağustos ayı içinde ilk toplantısını yapması öngörülen "Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu"na katılmak için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) da başvurduğu öğrenildi. TİSK, DPT'ye yaptığı başvuruyla komisyona üye vermek istediğini bildirdi. Konfederasyonun önerisinin olumlu karşılandığı belirtiliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.