Gıda Hattı

Sağlık Beyanları ve Reklam Konferansı Yapıldı

21 Aralık 2006, 13:05
Paylaş
Sağlık Beyanları ve Reklam Konferansı Yapıldı

Reklam Konferansý

  

 

 

 

 

 

Gıda Sektöründe Sağlık Beyanları ve Reklam Konferansı yapıldı.

Sağlık beyanlarında yetki karmaşası sona erdi

TGDF tarafından gerçekleştirilen “Gıda Sektöründe Sağlık Beyanları ve Reklam” konulu konferansta Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, sağlık beyanları konusunda tek yetkili bakanlığın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olduğuna dikkat çekti.

 

Sanayi Bakaný Ali Çoskun

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali ÇOŞKUN hükümet olarak sektörün önünü açmayı amaçladıklarına dikkat çekti.

     Gıda sektörünün bütün içinde özellikle fonksiyonel gıdalar, beslenme ve sağlık arasındaki tüketici bilinci geliştikçe tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyüyen bir üretim kalemi. Bu büyümeyle beraber tüketicinin bilinçlendirilmesi de önem kazanıyor. Bu bilinçlendirme için en önemli unsurlardan olan gıda reklamları, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından 3 Ekim tarihinde Ankara Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilen “Gıda Sektöründe Sağlık Beyanları ve Reklam” isimli konferansta bütün yönleri ile ele alındı. Sektörden yüzelliyi aşkın firma temsilcisi, sivil toplum üyesi ve bürokratın katıldığı konferansta sağlık beyanları ile ilgili reklamların tüketici bilinçlenmesindeki önemi ortaya kondu.  Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, Haziran ayında çıkan Etiketleme Tebliği’nin gıda sektöründe bir devrim olduğunu belirtti. Kopuz konuşmasında bu alandaki çalışmaların yasal yönlerine dikkat çekti. Kopuz, “Bizim yaptığımız üretim, etiketleme ve reklamlar tamamen yasal sınırlar içindedir. Başka türlüsü de düşünülemez. Yapılan işlerin tüm yasal dayanağı 5179 Sayılı Gıda Kanunu’dur. Bu kanun gıda sektörüne ilişkin tüm yetkileri Sağlık Bakanlığı’ndan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na devreden ve üstelik gerek siyasilerin, gerekse de bürokratların tam mutabatıyla devrini öngören bir yasadır.  Yasa Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üniversite, Türk Standartları Enstitüsü ve Gıda Dernekleri Federasyonu temsilcilerinden oluşan Ulusal Kodeks Komisyonu’nca Türk Gıda Kodeksi (gıda ile ilgili yönetmelik ve tebliğleri)nin hazırlanması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayınlanmasını emretmektedir. Tartışmaya konu olan Etiketleme Tebliği, Ulusal Gıda Komisyonu’numuzca hazırlanmış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayınlanmıştır” dedi. Etiketleme Tebliği sonucunda sektörün hızla yeni ürünlerini piyasaya sunduğunu ve beraberinde gelen reklamlarla konunun reklam kurulu gündemine geldiğini dikkati çeken Kopuz, gerçekleşecek konferansla bu konuda bilim adamlarının öngördüğü bilimsel gerçeklerin tartışılacağını belirtti. Konferansa katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun bu konferansın Türkiye için önemine değinerek, “Türkiye Avrupa Birliği’nde attığı önemli adımlarla müzakere masasına oturmuş bir ülke olarak bütün mevzuatını Avrupa Birliği normlarına uyumlama mecburiyetinde. Ayrıca rekabete açık serbest piyasa ekonomilerinde olmazsa olmaz kurumlar vardır. Bunlardan bir tanesi de Rekabet Kurumu’dur. Rekabete açık serbest piyasa koşullarına bütün kurumların, özel sektör dahil, devlet birimlerinin hızla uyma zamanı geldi, geçiyor. İşte bunun için tüketici haklarının korunması yasasını öncelikle çıkardık.” dedi. Rekabet Kurulu’nun tüketicinin korunmasında önemli bir yeri olduğunu belirten Coşkun, fonksiyonel gıdalardaki sağlık ve beslenme beyanları hakkındaki reklamlarda tüketicinin bilinçlendirilmesi için sektör ve devlet kurumlarının uyumlu çalışmasının önemine dikkat çekti. Hükümet olarak sektörün önünü açmayı amaçladıklarına dikkat çeken Coşkun, tüketicinin korunması gereken ürünler içinde, gıdanın ayrı bir yeri tuttuğunu ve bunu çok önemsediklerini belirtti.  Açılış konuşmalarından sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Adem Şahin’in başkanlık ettiği konferansta konu ile ilgili bürokratlar ve bilim adamları görüşlerini bildirdiler.  Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik ABD Başkanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, “Fonksiyonel Besinler: Yaşam Kalitesini Yükseltmesindeki Rolleri” adlı sunumunda fonksiyonel gıdaların sağlıklı yaşam için önemini ortaya koydu. Yücecan, “Günümüzde diyete bağlı kronik hastalıklar ölümlerin yüzde altmışında, hastalıkların yüzde kırk altısında temel neden. Dünyada yetişkin bireylerin bir milyarı hafif şişman, 300 milyonu klinik olarak şişman. Hareketsiz yaşam 1.9 milyon insanın ölümüne neden olmakta.  Sağlıksız beslenmenin yaygın olduğu günümüzde fonksiyonel besinler içerdikleri fizyolojik aktif bileşenleri ile sağlıklı beslenmeye katkıda bulunmalarının yanı sıra iyi hal ve sağlığı geliştirici, hastalık riskini azaltıcı potansiyel etkilere de sahipler. Bu etkiler hakkında tüketiciyi bilinçlendirmek amacı ile fonksiyonel besinlerin etiketlerinde sağlık beyanlarına yer veriliyor. Fonksiyonel besinlerdeki sağlık iddiaları konusunda temel ilke, sağlıkla ilgili iddiaların kesinlikle doğru olması ve yanlış anlaşılmaması, bilimsel kanıtlar ve göstergelerle desteklenmesi. Bu amaçlarla da fonksiyonel gıdalar bilimi geliştirilmeli. Fonksiyonel besin biliminin gelişmesi için araştırmaları desteklemek amacı ile teşvik sağlanmalı, objektif bilimsel kriterler üzerinde uluslararası görüş birliğine varılmalı, medya mensuplarının konu ile ilgili doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, toplum bilinçlendirilmeli.” dedi. 

     Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ali Atıf Bir, dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterilen gıda reklamlarından örnekler verdiği konuşmasında besin ve sağlık beyanlarını içeren reklamların tüketicinin bilinçlendirilmesindeki önemini ortaya koydu.Besin ambalajları üzerindeki beyanların tüketicinin sağlıklı bir yaşama ulaşmak için bir rehber olduğunu belirten Ali Atıf Bir, bu konuda en önemli görevin Reklam Kurulu’na düştüğünü, konu ile ilgili kararlarda tüketiciye en doğru ve verimli bilginin sağlanmasının ana kriter olduğunu belirtti. 

     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Artık, sunumunda fonksiyonel besinlerin hukuki yanlarını ele aldı. Artık, “Fonksiyonel besin etiketlerinde kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarında tüketiciyi yanlış ve aldatıcı ifadelerden korumak için, ürün gelişimindeki yenilikler, pazarlama ve promosyon için sanayi ihtiyaçlarını da karşılamak için düzenleme çerçevesi gerekmekte. Fonksiyonel gıdaların toplum sağlığına yararlarının tüketiciler tarafından net bir şekilde anlaşılması için güçlü bir güven seviyesi gerekiyor. Sağlık beyanlarına ve fonksiyonel gıdalara artan ilgiden dolayı, Avrupa Birliği, Fonksiyonel Gıdalar Bilimi Müşterek Planı Avrupa Komisyonu’nu kurdu. Bu program uluslararası hayat bilimi endüstrisi tarafından organize ediliyor. Amacı, vücuttaki psikolojik fonksiyonlara yararlı etkileri olan, kişinin sağlık durumunu geliştirip, iyi hissetmesini sağlayan ve/veya hastalık riskini düşüren gıda ürünlerinin gelişimini sağlamak için bilimsel temelli yaklaşımları geliştirmek ve oluşturmak.

 TCDF Baþaný  TGDF Başkanı Şemsi Kopuz konuşmasında "5179 Sayılı Gıda Kanunu Gıda Sektörüne İlişkin tüm yetkileri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ' na devrini öngeren bir yasadır" dedi.

 

 

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.