Gıda Hattı

Rehber güncellendi: Temaslı tam aşılılar karantinaya girmeyecek

21 Eylül 2021, 13:19
Paylaş
Rehber güncellendi: Temaslı tam aşılılar karantinaya girmeyecek

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı güncellemeyle, aşı şemasını tamamlamış veya son 6 ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerde yakın temaslı uygulaması ile varyant suşlarla PCR pozitif olan kişilerde izolasyon uygulamaları değişti.

Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde yapılan yeni güncelleme, şöyle açıklandı:

Temaslı aşılılar günlük yaşamlarına devam edebilecekler

“Önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin Covid-19 pozitif kişi ile yakın teması (yüksek riskli) [Covid-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişilerin rehberde belirtilen durumları] olması durumunda, bu kişilerin; HSYS ‘Vaka Takip Modülü’ne temaslı olarak kaydı yapılır, ancak HES kodları riskli olarak görülmez.

Bu kişiler; koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler. Semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.

Semptom gelişmesi halinde PCR testi yapılacak

Semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır. Bu kişilerin; temasın 5. günü PCR testi yaptırmaması durumunda ise 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi karantinaya alınır.

Bu kişiler, PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilir. PCR test sonuçları negatif çıkarsa, kişiler izolasyona alınmaz, HES kodları riskli duruma gelmez, bu kişilerin sistemdeki kaydı 6. gün sonlandırılır. Ancak bu kişiler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip eder ve 14. günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler gibi Covid-19 açısından riskli gruplara bakım veremez. Önerilen aşı şemasını tamamlama durumu; en az iki doz aşılı kişiler, hastalığı geçirmiş kişilerde 180 gün içerisinde tek doz aşı uygulanması yeni verilere göre gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Varyant virüs saptanırsa 14 gün izolasyon uygulanacak

Varyant Suşlar ile ilgili olarak; DSÖ tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Hindistan, Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici varyant olarak tanımlanmış olan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14. günün bitiminde test yapılmaksızın izolasyon sonlandırılır ve izolasyonu erken sonlandırmak amacı ile bu kişilere PCR testi yapılmaz.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.