Gıda Hattı

Reel kesim, Ocak ayında güven artırdı!

25 Ocak 2022, 12:13
Paylaş
Reel kesim, Ocak ayında güven artırdı!

Reel kesim güven endeksi, Ocak 2022’de bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 736 iş yerinin yanıtladığı Ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını paylaştı.

İktisadi Yönelim Anketi Toplu Sonuçları (Denge Değerleri)

Reel kesim güveni 3,4 puan arttı

2022 yılı Ocak ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti. RKGE, Aralık 2021’de 106,1 seviyesindeydi. Genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde; mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve RKGE-MA

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

Satış fiyatlarında artış beklentileri zayıflıyor

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir ile; gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 8,2 puan artarak yüzde 43,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayide üretimi kısıtlayan faktörler

2022 yılı Ocak ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,6’sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,7’si hammadde-ekipman yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken, onu sırasıyla talep yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Üretimi Kısıtlayan Faktörler (%)

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin, Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin zayıfladığı görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,3’e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68,2’ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 21,5’e geriledi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.