Gıda Hattı

Reel kesim Ekim’de güven yitirdi!

25 Ekim 2021, 13:39
Paylaş
Reel kesim Ekim’de güven yitirdi!

Ekim ayında bir önceki aya göre Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) 3,8 puan azalarak 109,6 seviyesinde gerçekleşirken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 27,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) imalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne yanıtları ile oluşturulan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) sonuçlarını açıkladı.

Reel kesim güven endeksi 3,8 puan azaldı

Eylül ayında 113,4 seviyesinde oluşan RKGE, Ekim 2021’de bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde; gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) de, bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve RKGE-MA

Gelecek 3 ay için artış beklentileri zayıflıyor

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülürken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Yıllık ÜFE beklentisi 1,6 puan arttı

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülürken, gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 27,7 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ekim ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 49,2‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,7‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtirken, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Üretimi Kısıtlayan Faktörler (%)

Genel gidişattan kötümserler artıyor

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenirken, AB içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin de güçlenerek devam ettiği görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,6‘ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 72,5‘e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17,9‘a yükseldi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.