Gıda Hattı

Prof. Dr. Nevzat Artık

23 Aralık 2006, 14:16
Paylaş

Mucize gıda bal

     Uygun niteliklerde bal üretiminin başta gelen faktörü doğru arıcılık uygulamalarıdır. Arıcılık faaliyeti yürütenlerin eğitime ve denetime tabii tutulması zaruridir.
     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü balda taklit ve tağşişin önlenmesi, haksız rekabetin oluşmaması ve gıda güvenliğinin sağlanması için her çeşit balda ileri analizler gerçekleştirmektedir.  Balda, tüketiciyi aldatmaya yönelik yapılan uygulamalar arasında arının şeker şurubu ile beslenmesi, bala invert şeker şurubu, yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu, glikoz şurubu, sakaroz şurubu katılması, balın doğal yapısını ve özelliklerini bozabilecek uygulamalar bulunmaktadır.  
     Bu yanlış uygulamaları engellemek için bal konusunda birçok eğitim çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar bal, bal mumu ve temel petek üreticilerine yönelik olarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Öncelikle arı hastalık ve zararlıları, bal, bal mumu ve temel petek ile ilgili konularda İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan ilgili personelin eğitilmesi ve bu eğitilen personel tarafından üreticilerin ve işletmelerde çalışanların eğitiminin sağlanmaktadır. Bal mumu ve petek üretim tesislerinde çalışanların eğitiminin İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından sağlanırken, bu yerlerin Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınması, arı hastalık ve zararlıları konusundaki her türlü mücadele, eğitim, ilaç kullanımı ve kayıtların tutulması çalışmalarının İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülmesi sürdürülmektedir. İl Müdürlükleri’nce basımı yapılan defterlerin arıcılara dağıtılmasının yanı sıra bal üretim işletmelerine yönelik tedbirler olarak bal üretimi yapan ve kayıt altına alınan üreticilere ruhsat numarası verilerek bal üreticisi ruhsatları düzenlenmektedir. Ülkemiz arılarında görülen hastalıkların oluşumunu ve yayılmasını önleyecek tedbirler alan Müdürlüğümüz, balda uygulanan rezidü izleme planı çerçevesinde alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli kontrolleri etkin bir şekilde gerçekleştirerek yurt dışından ülkemize kaçak yolla giren balların kontrol altına alınabilmesi için bal üreten, toplayan, ambalajlayan, depolayan, ithal ve ihraç eden kişi ve kuruluşların kayıt altına almaktadır. Bal toplama merkezlerinde, üreticiye yönelik izlemelerin yapılabilmesi için balın orijinini gösteren bilgileri kayıt altına alan Müdürlüğümüz, bal üretim, dolum ve/veya paketleme tesislerinin teknik ve hijyen yönden şartlarının İl ve/veya İlçe Müdürlüklerince izlenmesini de takip etmektedir. Kurumumuz, ruhsatlı arı ilaçlarının adları ve kullanım şekillerinin, İl Müdürlüklerince üreticilere duyurulması, bal toplayıp paketleyenler ile yurt içinde satışa sunanların, ithal ve ihraç edenlerin ruhsat numarası almamış ve etiketi bulunmayan balları almamaları, bal üretim işletmelerinin ürettikleri ürünün kontrolü sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında, geriye dönük olarak bal üretim çiftliğini bulmaya ve ürüne yönelik (orijini bulma) izleme planlarına sahip olmaları, bal işleme ve paketleme tesisleri için toplanan bu bilgilerin ayrı bir dosya içerisinde muhafazası sağlanarak geriye dönük takipte bu bilgilerden yararlanılması hizmetini de sunmaktadır. Ürünlerden “Numune Alma Talimatına” göre numune alınarak analiz yaptırılması, AB ülkelerine ihracat yapan bal işletmelerinin HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizi) planına uygun olarak üretim yapmalarının sağlanması, bal ihracatında alıcı ülkenin talebi doğrultusunda istenilen analizler yapıldıktan sonra İl Müdürlüğünce “Uluslararası Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası” düzenlenmesi, bal işleme ve paketleme tesisleri Bakanlığımızdan Gıda Sicili ve Üretim İzni almaları, bal  üretim izni aşamasında tesislerden naftalinden ari olduğuna dair belge istenmesi çalışmaları da verilen hizmetler  arasında yer almaktadır. Ayrıca bal mumu ve temel petek üretim tesislerine yönelik olarak temel Petek üretim işletmelerinin, gıda üretim tesisleri kapsamında değerlendirilmesi, petek üretimi yapan üreticilerin tespit edilerek ve bu üreticilere kontrol numarası ile birlikte Temel Petek Üretici Ruhsatı düzenlenmesi, Petek üreticilerine kontrol numaraları verilmeden önce üreticiler İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına  alınması, Gıda Sicili ve Üretimi İzni almamış olanlar hakkında yasal işlemler uygulanması, temel petek yapımında kullanılan bal mumu 120 C derecede 15 dakika süreyle sterilize edilerek, arı hastalık ve zararlılardan korunmasının sağlanması, üreticilerin mevzuata aykırı olan bal mumlarını petek yapımında kullanmamaları, kullandıkları bal mumu ve peteklerin temin ettikleri yerlerin faturasını bulundurmaları, ithal bal mumlarında laboratuar analiz raporu istemeleri, naftalinsiz petek ve balmumu ithalatına devam edilmesi, ithalatta naftalinden ari belgesi istenmesi, konu ile ilgili eğitici broşürler hazırlanarak üreticilere dağıtımı sağlanması hedeflenmiştir; bu  yukarıdaki konularla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.