AramaArama
Gıda Hattı

PMYO ilanı geldi! 2021 PMYO polis alımı ve başvuru tarihi - PMYO Sınav Giriş Duyurusu!

6 Ağustos 2021, 17:57
Paylaş
PMYO ilanı geldi! 2021 PMYO polis alımı ve başvuru tarihi - PMYO Sınav Giriş Duyurusu!
PMYO ilanı geldi! 2021 PMYO polis alımı ve başvuru tarihi! PMYO başvuru tarihi ve taban puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

PMYO ilanı geldi! 2021 PMYO polis alımı ve başvuru tarihi! PMYO başvuru tarihi ve taban puanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

2021 PMYO Başvuru tarihi açıklandı

2021- 2022 eğtim öğretim yılı için 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden e- devlet şifreleriyle giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

2021 PMYO TYT Taban puanı kaç? 

a) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan
türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.
b) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın
en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde almış olmak.
c) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h)
ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder.

2021 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2021) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.