Gıda Hattı

Paris İklim Anlaşması Resmi Gazete’de

8 Ekim 2021, 00:45
Paylaş
Paris İklim Anlaşması Resmi Gazete’de

Türkiye tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması, ilişiğindeki beyanla birlikte Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TBMM’de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7335 sayılı Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Paris İklim Anlaşması Resmi Gazete’de

Türkiye’yi Paris İklim Anlaşmasını onaylayan 192. Ülke olarak resmileştiren kanunun yayımının ardından Paris Anlaşmasının İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4618) da, Resmi Gazete’nin 7 Ekim 2021 tarihli Mükerrer Sayısında yayımlandı.

Milletlerarası Andlaşma olarak yayımlanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 2°C ile sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi gibi iklim değişikliği ile mücadelede önemli hedefler içeriyor.

Paris İklim Anlaşması amaçları

Anlaşmanın amaçlarının sıralandığı Madde 2’ye göre, Hedefi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin uygulanmasını geliştirmek amacıyla, Anlaşmanın sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması çabaları bağlamında iklim değişikliği tehdidine yönelik küresel müdahaleyi şunlar aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlıyor:

a) İklim değişikliği risk ve etkilerini önemli ölçüde azaltacağı bilinciyle, küresel ortalama sıcaklıktaki artışı sanayileşme öncesindeki seviyeye göre 2°C’nin oldukça altında tutmak ve sıcaklık artışını sanayileşme öncesi dönemdeki seviyelerin 1,5°C üzeri ile sınırlandırmak için çaba göstermek;

b) Gıda üretimini tehdit etmeyecek şekilde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlayabilme kabiliyetini artırmak, iklim değişikliğine direnci geliştirmek ve düşük emisyonlu kalkınmayı teşvik etmek;

c) Finans akışlarını, düşük sera gazı emisyonları ve iklim değişikliğine dirençli kalkınmaya yönelik eğilimle tutarlı hale getirmek.

Anlaşma, farklı ulusal koşullar ışığında, hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi ve tarafların görece kabiliyetlerini yansıtacak şekilde uygulanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.