Gıda Hattı

Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için fon ihtiyacı büyük!

28 Şubat 2018, 15:21
Paylaş
Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak için fon ihtiyacı büyük!

AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşılması için yılda yaklaşık 180 milyar avroluk ek yatırıma ihtiyaç duyduğu bildirildi. AB Komisyonu, sürdürülebilirlik alanındaki konulara duyarlı yatırımcıların uygun projeleri ve şirketleri seçmesini sağlamak amacıyla yürütülecek çabalara destek verecek.

AB’nin 2019 yılı bütçesi için temel ilkeleri görüşmek üzere toplanan AB Ekonomi ve Maliye Bakanları, Sürdürülebilir Mali Sistem Yüksek Danışma Kurulu’nun tavsiyelerini de değerlendirmeye aldı. Söz konusu kurulun önerileri AB’de yatırımların sürdürülebilirliğini destekleyecek bir mali sistem için stratejik öneriler içeriyor.

avrupa-birligi-ab-gidahatti (1)Yıllık 180 milyar avro ek yatırım

Paris İklim Anlaşması çerçevesinde sera gazı salımının %40 azaltılmasını da içeren hedeflere ulaşılması için AB’nin yılda yaklaşık 180 milyar avroluk ek yatırıma gereksinimi var. Söz konusu geniş kapsamlı hedeflere ulaşılmasında, özel sermayenin oynayacağı role dikkat çekilerek, mali sektörün kilit rol oynayacağının altı çiziliyor.

AB Komisyonu da, sürdürülebilirlik alanındaki konulara duyarlı yatırımcıların kendileri açısından uygun projeleri ve şirketleri seçmesini sağlamak amacıyla yürütülecek çabaları destekleyeceğini açıkladı.

Yüksek Uzmanlar Grubu önerileri

Sürdürülebilir Mali Sistem Yüksek Danışma Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan raporda, AB'nin sürdürülebilir bir maliye politikası geliştirmekte karşılaştığı zorlukların yanı sıra değerlendirilebilecek fırsatlara da işaret ediliyor. Kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomiye geçişi destekleme çabalarında mali sektör ve reel ekonomi arasındaki bağlantının yeniden kurulabilmesi önerisinde bulunan Danışma Kurulu, yatırım akışlarının uzun vadeli ve sürdürülebilir projelere yönlendirilmesinin finansal sistemin istikrarını da geliştireceğini savunuyor.

avro-gidahattiYeşil Yatırım Fonları

Raporda şu öneriler yer alıyor:

“Sürdürülebilir” tanımına açıklık sağlanması için bir sınıflandırma sistemi oluşturulmalı.

Daha sürdürülebilir bir finansal sistem için yatırımcılara düşen görevlere açıklık getirilmeli.

Finansal kurumlar ve şirketlerin sürdürülebilirlik ile ilgili karar verme süreçlerine nasıl dahil edildiğine dair raporlamalarını daha da geliştirmeleri gerekiyor.

solar-panel-yesil-ekonomi-gidahattiYeşil yatırım fonları için AB genelinde bir etiketlendirme geliştirilmeli.

“Sürdürebilirlik” konusunun finansal alanda piyasa denetim ve gözetiminden sorumlu AB makamlarının (ESA'lar) görev alanlarının bir parçası haline getirilmesi gerekiyor.

Yeşil tahviller için bir Avrupa standardı belirlenmeli.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.