Gıda Hattı

Pamuk, 24 ay kesintisiz olarak depolanabilecek

4 Temmuz 2015, 14:25
Paylaş
Pamuk, 24 ay kesintisiz olarak depolanabilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Pamuk Lisanslı Depo Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 4 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin 10. Maddesine “Karıştırılarak depolanan pamuklarda, depodan geri alınan pamuk miktarının ürün senedinin temsil ettiği miktarın altında olması halinde lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye, üzerinde olması halinde ise mudi tarafından lisanslı depo işletmesine aradaki ağırlık farkından doğan bedel pamuğun depodan geri alındığı tarihte o pamuğa ilişkin borsada oluşan ortalama fiyat baz alınarak ödenir.” hükmü eklendi.

“Kalite kaybı ile prim ve indirim tarifesi” başlığıyla yapılan değişiklikle, karıştırılarak depolanan pamuğun, lisanslı depo işletmesince Bakanlığın onayı alınıp ilan edilen cetveldeki kabul edilebilir kalite kaybı değerleri içerisinde geri verilmesi esas olacak. Ortaya çıkabilecek kabul edilemez kalite farklılıkları ise prim ve indirim tarifesine göre tazmin edilecek.

Pamuk, hasat döneminden itibaren azami 24 ay süreyle lisanslı depolarda depolanabilecek. Bu süre daha önce iki dönem halinde uygulanıyor ve birinci dönemin bitiminde pamukta kalite kontrol analizi yapılıyordu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.