Gıda Hattı

Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

16 Aralık 2020, 16:03
Paylaş
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün Ekim sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmelerini paylaştı.

Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bankaların kredi şeklindeki borçlanmaları düştü

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 674 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,2 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 49 milyon dolar azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Alacaklı dağılımı

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolar azalışla 5,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 415 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 16,1 milyar dolar azalarak 109,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 950 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz dağılımı

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,4'ünün dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,4’ünün dolar, yüzde 39,0’ının Euro, yüzde 17,4’ünün Türk lirası ve yüzde 3,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,5’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

İHA

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.