Gıda Hattı

Özel sektöre de besilik sığır ithalat izni

21 Ağustos 2017, 08:54
Paylaş
Özel sektöre de besilik sığır ithalat izni

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yaz aylarında artan et tüketimini karşılayacak arzın oluşturulması, aynı zamanda büyük işletmelerdeki boş kapasitenin değerlendirilmesi amacıyla 500 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler tarafından besilik sığır ithalatı yapılmasına izin verdi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), besilik sığır ithalatı için talepleri toplarken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 500 Baş ve Üzeri Kapasiteli İşletmeler İçin Besilik Sığır İthalatı Olurları, Uygulama Talimatı ve Teknik Şartname, Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlandı.

inek-sigir-hayvancilik-gidahatti500 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler ithal edebilecek

Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman Uzun’un imzasını taşıyan 500 baş kapasiteli işletmeler için ithalat oluru isteminde, Bakanlar Kurulu’nun 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10604 sayılı Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı gereği, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 31.12.2018 tarihine kadar 500.000 baş canlı büyükbaş hayvan, 475.000 baş canlı koyun keçiler, 75.000 ton büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) için, ve 31.12.2017 tarihine kadar 20.000 ton çeyrek karkas et (eşit olarak bölünmüş) tarife kontenjanları tahsis edildiği anımsatıldı.

İşletmelerdeki boş kapasitelerin değerlendirilmesi

Yazıda, şöyle denildi:

“Mevcut kırmızı et arz ve talebi dikkate alınarak yerli üreticimizi zarara uğratmadan ve yaz aylarında artan et tüketimini karşılayacak arzın oluşturulması, aynı zamanda büyük işletmelerdeki boş kapasitenin değerlendirilmesi ve işletmelerin kendi ekonomik analizleri çerçevesinde ithalat miktarı ve zamanını yönetebilmesi için kontrollü bir ithalat yönetimi oluşturulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde 500 baş ve üzeri hayvan kapasitesine sahip işletmelere kapasitelerinin yarısına kadar ekte yer alan şartname ve uygulama talimatı çerçevesinde ithalat izni verilmesini ve sağlık sertifikası anlaşmaları ile ithalata izin verilmiş ülkelerden olmak kaydıyla ülke belirlenmesinin de Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını tasviplerinize arz ederim.”

inek-hayvancilik-gidahattiİllere talimat gitti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın “Olur” vermesi ile tamamlanan sürecin ardından, Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı ve Şartnamesi de, 81 ildeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bakanlar Kurulu tarafından canlı hayvan ve et ithalatı için yetkilendirilen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğünce besilik sığır ithalatı yapılmaya devam edildiği vurgulanan talimatta, ayrıca 11.08.2017 tarih ve 1969289 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile 500 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere kapasitesinin yarısına kadar ithalat yapılabilmesine ilişkin izin verildiği kaydedildi. Talimatta, söz konusu olur kapsamında yapılacak olan ithalatlarda ithalatçı kişi/firmanın Genel Müdürlükçe değerlendirilmek üzere müracaatını işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne yapacağı, dosyanın e-belge üzerinden ve posta/kargo yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerektiğini bildirildi.

İthal edilecek hayvanların nitelikleri

Besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesinin Bakanlık internet sitesinde güncel olarak yayınlandığı belirtilen talimatta, uygun görülen ülkelerden ithalata izin verileceği ifade edildi.

Talimata göre, ithal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacak. Sütçü ırklar ile bunların melezleri alınmayacak.

Ülkeye girişte hayvanların her birinin yaşı en fazla 12 ay (dâhil) ve en fazla 300 kilogram olacak.

Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayacak.

Seçilecek hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacak. Seçim hayvanların bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgelerine göre yapılacak.

hayvancilik-tesis-gidahatti Kontrolsüz ithalata izin yok!

Sağlık ve teknik muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen, seçim heyetince seçilmeyen ve hazırlanan seçim listesinde kulak küpe numarası yer almayan hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecek.

Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olacak.

İthal edilecek hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık ve teknik kriterlere uygun olacak.

Ayrıca ithal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan veya besilik hayvan ithalatı için izinli olan ve sağlık sertifikası koşullarını sağlayan ülkelerden ithalatın gerçekleştirileceği ülkeye tarihi belirtilerek getirilen hayvanlar olacak.

İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. Besilik sığırların seçimi, karantinaya alınmış hayvanlardan yapılacak, Seçim Heyeti yüklemeye eşlik edecek.

Besilik sığırların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, resmi veteriner hekimi tarafından imzalanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Seçim Heyetince hazırlanan, Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının (aşı, test belgeleri vb.) orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişinde ibraz edilecek.

"Gecikme olmasın" diye dosya hazırlama kılavuzu

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde 500 baş ve üzeri kapasitesi olan işletmelere kapasitelerinin %50’sine kadar besilik sığır ithalatı izni kapsamında yapılacak müracaat dosyalarının değerlendirilmesinin hatasız ve hızlı yapılmasının da önem arz ettiği gerekçesiyle, Besilik Sığır İthalatı Dosya Hazırlama Kılavuzu’na da sayfasında yer verdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.