Gıda Hattı

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Şubat 2022, 11:31
Paylaş
Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
 Özel Güvenlik olarak görev yapmak isteyen birçok adayların eğitim süreci 21 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti. Eğitimi biten adaylar 27 Şubat Pazar tarihinde sınava tabi tutulacaklar. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

 Özel Güvenlik olarak görev yapmak isteyen birçok adayların eğitim süreci 21 Ocak 2022 tarihinde sona ermişti. Eğitimi biten adaylar 27 Şubat Pazar tarihinde sınava tabi tutulacaklar. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

 Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konuların başında geliyor. Özel Güvenlik sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın sayfasında yer alan takvim doğrultusunda yapılıyor. Merakla beklenen sınav 27 Şubat tarihinde tamamlanacak.

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama EGM'nin online işlemler sayfasından gerçekleşebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2022

ÖZEL GÜVENLİK 97. TEMEL EĞİTİM VE 73. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Nisan 2022 Pazar 18 Mart 2022 Cuma

ÖZEL GÜVENLİK 98. TEMEL EĞİTİM VE 74. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 26 Haziran 2022 Pazar 20 Mayıs 2022 Cuma

ÖZEL GÜVENLİK 99. TEMEL EĞİTİM VE 75. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Ağustos 2022 Cumartesi 22 Temmuz 2022 Cuma

ÖZEL GÜVENLİK 100. TEMEL EĞİTİM VE 76. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 30 Ekim 2022 Pazar 23 Eylül 2022 Cuma

ÖZEL GÜVENLİK 101. TEMEL EĞİTİM VE 77. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 25 Aralık 2022 Pazar

 

 

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.