Gıda Hattı

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

11 Nisan 2022, 20:35
Paylaş
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?
Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu? OGM işçi alımı başvuru şartları ve ekranı yoğun ilgi görüyor. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı hakkında detaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu? Alımlar, 3937 diğer orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar, 100 işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda yapılacak. Peki, OGM işçi alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

OGM Işçi Alımı başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamada, ‘Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.’ denildi.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

 

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.