AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Organik kimya neyi inceler?

Organik kimya neyi inceler?
16 Temmuz 2021, 15:57

Organik kimya neyi inceler? Kimyanın alt kollarından biri olan organik kimya ile ilgili merak edilen tüm konuları haberimizde sizler için bir araya getirdik.

Organik kimya neyi inceler?

Organik kimya temel olarak karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Saç, cilt ve kasları meydana getiren RNA ve DNA; yediğimiz içtiğimiz gıdalar; giydiğimiz elbiseler; ve aldığımız tüm ilaçlar organik maddelerdir. 

Organik kimya nedir?

Organik kimya, karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini inceleyen bilim dalı için kullanılan bir isimdir. İlk kez İsveçli bilim insanı Torbern Bergman'ın çalışması sonrası 1770 yılında, maddeler organik ve inorganik olarak iki gruba ayrılmıştır.

Organik kimya adı altında incelenen tüm bileşiklerin içerisinde C elementi vardır. Oldukça eski zamanlarda ise organik bileşikler bitkilerden ve hayvanlardan elde edildiği biliniyor.

Organik kimya ne ile ilgilenir?

Organik kimya, karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceleyen kimya dalıdır. Karbon (C) ve Hidrojen (H) içeren bileşiklerdir. Diğer elementlerde (Oksijen(O), Azot (N), ...) bileşik yapısında bulunuyorsa Fonksiyonel Gruplar olarak adlandırılır.

Organik kimya alanları nelerdir?

Karbon (C) bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir . Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler, patlayıcıların eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın ilgi alanına girer.

Organik kimyanın diğer adı nedir?

Organik kimya karbon bileşikleri kimyası olarak da anılır. 

İnorganik (Anorganik) kimya nedir?

İnorganik (Anorganik) kimya; canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip, dışarıdan hazır aldıkları bileşikler olan inorganik bileşiklerin özellikleri, yapıları ve davranışları konularıyla ilgilenen kimya dalıdır. Bu alan, C-H bağları içermeyen tüm kimyasal bileşikleri kapsar; Dünya’nın kabuğunda bulunan cansız madde ve mineralleri bununla beraber organik olmayan maddelerin özelliklerini de inceler.

İnorganik kimyanın uygulama alanlarından bazıları; kataliz, kaplama, pigmentler, tıp, tarım ve yakıt olarak söylenebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar inorganik elementlerin davranışlarının anlaşılmasına dayanır. Atık sulardan metallerin arıtılması, maden filizlerinin analiz edilmesi, toprağın işlenmesi gibi durumlarda da inorganik kimyadan yararlanılır.

Anorganik madde örnekleri nelerdir?

Doğada organik olmayan çeşitli maddeler bulunmaktadır. Buradaki organik kelimesi tarımdaki organik kelimesi ile karıştırılmamalıdır. Kimyadaki anorganik kelimesi, karbon hidrojen bağı içermeyen bileşikler içindir. Bunların en bilinen örnekleri su ve tuzdur. Diğer örnekler olarak: amonyum klorür, gümüş nitrat, kalsiyum karbonat, sodyum klorür, baryum sülfat verilebilir. Tüm bu maddelerin incelenmesi anorganik kimya tarafından gerçekleştirilmektedir.

Anorganik kimya nerede kullanılır?

Anorganik endüstriyel üretim prosesleri, malzeme bilimi, katalizörler, yarı iletken ve süper iletkenler, toprak-tarım, tıp, çevre bilimleri, inşaat, maden-metalürji, nanoteknoloji gibi pek çok alanda Anorganik Kimya etkin olarak yararlanılan bir temel kimya bilimidir.

Organik ve anorganik bileşikler arasındaki önemli farklar

  • Organik bileşikler yanıcıdır. An organik bileşikler ise genellikle yanıcı değildir.
  • Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşük, an organik bileşiklerin ise yüksektir.
  • Organik bileşikler çoğunlukla suda çözünmez, ancak anorganik bileşikler genellikle suda çözünürler.
  • Organik bileşikler çoğunlukla kovalent bağlı bileşiklerdir, ancak anorganik bileşikler genellikle iyoniktirler.
  • Organik tepkimeler çok yavaş, ancak anorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir.
  • Organik bileşiklerin kendilerine has bir kokuları vardır, ancak anorganik bileşikler kokusuzdur.
  • Organik bileşiklerin sayısı oldukça fazla (Kullanılan elementler az), ancak anorganik bileşiklerin sayısı o kadar değildir.  Bunun sebebi karbonun 4 bağ yapabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Hangi maddeler organiktir?

Bazı bileşikler oksijen içermedikleri halde organiktir [metan (CH4) gibi]. . Canlılarda bulunan organik bileşikler; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, nükleik asitler, enzimler ve hormonlardır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.