Gıda Hattı

On İkinci Kalkınma Planı için start verildi!

10 Haziran 2022, 12:14
Paylaş
On İkinci Kalkınma Planı için start verildi!

2024-2028 dönemini kapsayacak On ikinci Kalkınma Planı hazırlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne göre, 54 özel ihtisas komisyonu, 26 çalışma grubu oluşturulacak. Bunlar arasında; Tarımda Teknoloji Kullanımı, Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme, Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Özel İhtisas Komisyonları da var.

On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2022/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

ekonomi-yatirim-gidahatti

On İkinci Kalkınma Planı, 2024-2028 dönemini kapsayacak

İktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikaların; Türkiye'yi potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturularak, uygulanmaya konulduğu belirtilen Genelgede, şöyle denildi:

“Ülkemizin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile daha ileri taşıyacak olan On İkinci Kalkınma Planı 2024-2028 dönemini kapsayacaktır. Kalkınma planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahının artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikle belirlenecektir.

ekonomi-ve-finans-yatirimci-gidahatti

Plan hazırlıkları katılımcı bir anlayışla ele alınacak

Kalkınma hedeflerimizin hayata geçirilebilmesi için Plan hazırlıkların en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınması önem arz etmektedir. Bu itibarla On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve siyasi toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek ekli 1 sayılı listede yer alan özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edecek ekli 2 sayılı listede yer alan çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir. Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği Strateji ve Bütçe Başkanlığınca belirlenecek, görev alacak temsilciler resmi yazıyla davet edilecektir. Söz konusu temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri ilgili kurumlar tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığını bildirilecek ve toplantılara düzenli katılımları sağlanacaktır.

Satışı ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardım sağlanacaktır.”

54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulacak

Genelgenin eklerine göre; 54 adet özel ihtisas komisyonu ile 26 tane çalışma grubu oluşturulacak,

Bunlar arasında; Tarımda Teknoloji Kullanımı, Gübre, Tohum ve İlaçta Yerlileşme, Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi, Orman Varlıklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele, Orman Ürünleri, Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Su Ürünleri, Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Su Yönetimi ve İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi Özel İhtisas Komisyonları da var.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.