AramaArama
Gıda Hattı

Okul Sütü Programı’na devam

12 Ağustos 2017, 09:32
Paylaş
Okul Sütü Programı’na devam

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, öğrencilere haftada 3 gün süt dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği, 12 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

okul-sutu-2017-toren-gidahattiHaziran 2015’te çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı ile Okul Sütü Programının üç eğitim öğretim döneminde daha uygulanması kararlaştırılmıştı.

Üç bakanlık ortaklaşa yürütecek

Tebliğle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak.

Bakanlıkların sorumlulukları

Okul Sütü Programı’nın koordinasyonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak. Programın uygulanacağı okullar, veli izinleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek, Bakanlığa bildirilecek.

okul-sutu-ihalesi-2016-gidahattiOkul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesine sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılacak.

Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar, Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Öğrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak. Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.

Okul sütlerinin denetimi

Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yapılacak.

Okul sütü üretimi yapılan illerde, sütlerin her bir partisinden numune alınacak ve numunelere ait analiz sonuçları teslimi yapılacak illerdeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilece. Sonuçlar, Okul Sütü Modülüne de yüklenecek.

Teknik şartnameye uygun olarak teslim alındığı halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle mahallinde değerlendirilecek.

Okul sütü komisyonu, yüklenici ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sütleri teslim alacak ve Okul Sütü Modülüne veri girişini yapacak. Veri girişlerinin takibinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olacak.

Tebliğde yer almayan konularda Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberi ile Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeler ve talimatlar uygulanacak.

ulusal-sut-konseyi-logo-gidahattiEğitim materyallerini Ulusal Süt Konseyi sağlayacak

Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi katkısıyla Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek.

Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı, Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak. Bakanlığın izni olmadan, gerçek veya tüzel kişiliklerce Program ile ilgili eğitim ve tanıtım materyali yayımı ve dağıtımı yapılamayacak.

okul-sutu-2016-gidahattiDenetim ve idari yaptırımlar

Okul Sütü için yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanacak. Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alacak.

Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar ve haklarında adli ve/veya idari işlem başlatılacak.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.