Gıda Hattı

Okul Sütü dağıtımına geri sayım!

21 Ocak 2018, 14:34
Paylaş
Okul Sütü dağıtımına geri sayım!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017/2018 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında başlayacak okul sütü dağıtımına ilişkin uygulama esaslarını belirledi.

2018 Yılı Okul Sütü Programı Uygulama Rehberi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayınlandı. Rehber, Okul Sütü Programı kapsamında dağıtımı yapılacak 200 ml UHT, sade, yağlı, ambalajlı içme sütlerinin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliği sağlamak, programın değerlendirmesini yapmak, ilgili Bakanlıkların taşra birimlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandı.

okul-sutu-2016-gidahatti6 milyon öğrenciye süt dağıtılacak

​Öğrencilere süt içme alışkanlığı kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2012 yılında başlatılan Okul Sütü Programı kapsamında, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda 6 milyon öğrenciye, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacak. Eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar toplam 254 milyon 368 bin 800 kutu süt dağıtımı gerçekleştirilecek.

okul-sutu-ihalesi-2017-gidahattiBakanlık ihaleyi yapmıştı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Okul Sütü Programı kapsamında dağıtılacak UHT içme sütlerinin temini ihalesini, üçüncü kez 14 Aralık 2017 tarihinde yapmıştı.  1. Kısım (Ege-Doğu Anadolu bölgesi illeri) için Yörükoğlu Süt Ve Süt Ür. A.Ş. , 2. Kısım (İç Anadolu-Güneydoğu Anadolu bölgesi illeri) için Pınar-Dimes İş ortaklığı, 3. Kısım (Marmara-Karadeniz bölgesi illeri) için Pınar-Dimes İş Ortaklığı, 4. Kısım (Akdeniz bölgesi illeri) için Güney Süt San. Gıda. A.Ş. firmalarının en düşük teklifi verdikleri ihale, bakanlık tarafından onaylanmıştı.

Rehbere göre, okul sütü sevkiyatları, ihale teknik şartnamesine uygun, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde illerde il okul sütü komisyonu ve il millî eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici/alt yüklenici tarafından yapılacak.

Bakanlıkların görevleri

Program; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün katılımlarıyla yürütülecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Programın koordinasyonu, Okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususların ilgili Bakanlıklarla işbirliğinde belirlenmesi, Okul Sütünün yurt içinde ürettirilmesi ve temini, Okul Sütünün illere dağıtımının koordinasyonu, Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun kontrolünü sağlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Programın uygulanacağı okulların belirlenmesi, Okul sütünün yükleniciler tarafından okullara ulaştırılmasında koordinasyonun sağlanması, Okul sütünün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, Okul sütünün öğrencilere dağıtılması ve tüketimlerinin sağlanması, Programda yer alan okulların müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ile velilerin bilgilendirilmesi, Veli izni doğrultusunda programdan yararlanmak isteyen/istemeyen öğrenci bilgilerinin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, Okul Sütü Programı muayene ve kabul komisyonu raporunun il okul sütü komisyonlarınca hazırlanmasını sağlamakla görevli olacak.

Sağlık Bakanlığı; Süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi, Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi, Programda uzun dönemde öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarına ilişkin çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütecek.

saglik-bakanligi-logo-gidahatti Eğitimlere USK katkısı

Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Ulusal Süt Konseyi (USK) katkısıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

İllerde programın tanıtımı ve eğitimler il okul sütü komisyonunun sorumluluğunda iken, program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.