Gıda Hattı

Öğrenirken Çalışıyorlar, Çalışırken Öğreniyorlar

21 Ağustos 2007, 19:18
Paylaş
Öğrenirken Çalışıyorlar, Çalışırken Öğreniyorlar

 Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, “Sanayi Deneyim Sertifikası Programı” ile iyi bir eğitimin yanında sanayide iş deneyimi de kazanıyor.

Öğrencilerine eğitim verirken aynı zamanda iş deneyimi de kazanmalarını sağlayan EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, 1975 yılında Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu olarak kurulur ve 1978 yılında da Gıda Fakültesine dönüşür. 1982 yılında Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşuna önderlik ederek fakülte bünyesinde Gıda Mühendisliği Bölümü olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlar.

Eylül 2006 tarihinde ise 2 yıl süreli, kısa adı MÜDEK olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği yetkinlik belgesini alır. Amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olan MÜDEK’in üye kuruluşları arasında KALDER ve TTGV gibi kuruluşlar  da var.

EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü vizyonunu, Gıda Mühendisliği eğitimini ilgili her alandaki paydaşlarla birlikte geliştirerek, çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen, insanlık sorunlarına duyarlı, mesleki sorumluluklarının bilincinde Gıda Mühendisleri yetiştirmek olarak belirlemiş. Bölüm bu vizyonu gerçekleştirmek için, akademik kadrosunda 18 Profesör, 3 Doçent ve 6 Yrd. Doçent olmak üzere 27 Öğretim Üyesi ve 7’si Doktor ünvanına sahip 21 Araştırma Görevlisi ile yoluna devam ediyor. Bölümde aynı zamanda, 776 lisans, 41 yüksek lisans ve 32 doktora öğrencisi olmak üzere 849 öğrenci eğitimini sürdürüyor.
 
Pilot tesislerde uygulamalı eğitim

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri Anabilim Dalları altında toplanan iki akademik yapıdan oluşuyor. Eğitim, 4 adet 64 öğrenci kapasiteli, 2 adet 104 öğrenci kapasiteli lisans dersliklerinin yanı sıra, lisansüstü eğitim için biri 20 öğrenci, diğeri 16 öğrenci kapasiteli 2 adet lisansüstü derslikte veriliyor. Ayrıca 1100 m2 alana yayılmış 11 adet uygulama laboratuvarı, 11 adet araştırma laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve bir ana bina ile şarap ve ekmekçilik tesislerinin yer aldığı 1450 m2 alan üzerine kurulu, 6 pilot tesisle dersler uygulamalı olarak yürütülüyor.

İş hayatına stajla hazırlanıyorlar

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, lisans öğrencilerine fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerle birlikte; gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması, yeni gıdaların üretilmesi ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanabilecekleri bir program sunuyor. Program, temel bilimler, temel mühendislik, ekonomi, yönetim, bilişim teknolojileri, üretim teknolojileri ve kalite kontrol yöntemleri gibi dersleri içeriyor. Lisans eğitimi kapsamında ise öğrenciler, 6. yarıyıl sonunda yaz döneminde zorunlu olan 4 haftalık staj ile iş hayatına en iyi şekilde hazırlanıyor.

Sanayi denetim sertifikası

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu; EBSO Üniversite Sanayi Koordinasyon Kurulu’nun önerisi ve Ege Üniversitesi Senatosu’nun 2006 yılındaki kararı ile oluşturulan Sanayi Denetim Sertifikası Programı ile öğrencilerin lisans eğitimlerini devam ettirirken, kendi dallarının uygulama alanlarından birinde uygulamalı deneyim kazanabildiklerini, programa katılan öğrencilerin ise sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitimleri süresince toplam 12 ay ve bu süre içerisinde en az 2000 saat çalışarak başarılı olmaları gerektiğini belirtiyor. “Böylece sanayici de işe alacağı teknik elemanı kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirme ve yetiştirme, 1 yıl süre ile gözlemlediği öğrenciler arasından en iyilerini seçme olanağını kazanabilmektedir” diyen Prof. Dr. Serdaroğlu, bölümde halen 1 yurt dışı (British Council), 1 sanayi ve 5 TÜBİTAK destekli projenin yürütüldüğünü, bilimsel alanda yürütülen çalışmalar ve projelerin yanında farklı öğretim üyelerinin yayınladığı 27 adet kitabın da, sektörün başvurduğu önemli kaynaklar arasında yerini aldığını belirtiyor.

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı kapsamında özel sektör ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Gıda Bilimleri ve Teknolojileri konuları içerisinde yer alan 150 değişik gıda analizinin yapılmakta olduğunu ve çeşitli kurslar düzenlediklerini söyleyen Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu; bölümlerinin  birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla işbirliği yapmakta ve ortak çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti. Endüstri ile olan ilişkilerine her zaman önem verdiklerini ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarda sektörle, ortak projelerin hazırlanması, öğrencilerin staj verimliliğinin arttırılması, öğretim programının değerlendirilmesi, mezunların yeterliliği konusunda görüş alışverişi yaptıklarını belirten Prof. Dr. Serdaroğlu “Tüm bu çalışmaların yürütülmesi amacıyla bölümümüzde Endüstri Danışma Kurulu (EDK) oluşturulmuştur. Ayrıca her yıl öğrencilerimize meslek yaşantılarının ilk adımı olarak Kariyer Günleri ve mezunları bir araya getirmek amacıyla Mezunlar Günü düzenlenmektedir” dedi.
İlk toplantısını 2005 yılı Temmuz ayında gerçekleştiren Endüstri Danışma Kurulu (EDK)’nun üyeleri arasında Pınar Süt, Pakmaya, Dr. Oetker, Efes Pilsen ve Fersan gibi firmalar var.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün gösterdiği büyük atılımlar ve sanayi işbirlikleri  ile mezunlarının pek çok işletmede ve devlet sektöründe rahatlıkla iş bulabildiklerini belirten Prof. Dr. Serdaroğlu; “Bölüm mezunlarımız, başarılı eğitim programımız doğrultusunda endüstriye daha hızlı adaptasyon gösterebilmeleri nedeniyle Türkiye’nin başta Ege Bölgesi olmak üzere önde gelen pek çok endüstri kuruluşu tarafından tercih edilir konumdadırlar. 2000’dan fazla mezunumuz sanayide öncelikli tercih edilenler arasında yer almakta ve araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat-ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadırlar.” dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.