Gıda Hattı

OECD: Türkiye Tarım Ar-Ge'sinde Sonuncu

29 Ekim 2007, 14:40
Paylaş

OECD yıllık "Tarım Politikaları: İzleme ve Değerlendirme 2007" raporu yayınlandı. Raporda, "Tarımda hedefleri başarmak için Türkiye, çabalarını, girdi ya da çıktı bağlantılı desteği artırmaktan çok yapısal düzenlemeleri kolaylaştırmaya yönelik politikalar üzerinde odaklamalıdır" denildi. Raporda incelenen ülkeler arasında Türkiye tarımda araştırma geliştirmeye ayrılan pay açısından sonuncu bulunuyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Türkiye’de aşırı üretimden dolayı değer kaybı yaşayan tarım ürünlerinden değerli ürünlere geçişi sağlayacak ürün dönüşüm programına ayrılan kaynakların yetersiz kaldığını savundu. AB tarafından yapılan bir çalışmada, 2015 için Avrupa’nın sebze-meyve deposu olarak ilan edilen Türkiye’nin tarımsal araştırma geliştirmede geri olduğu da ortaya çıktı. Raporda incelenen ülkeler arasında Türkiye tarımda araştırma geliştirmeye ayrılan pay açısından sonuncu bulunuyor. Raporda "Tarımda hedefleri başarmak için Türkiye, çabalarını, girdi ya da çıktı bağlantılı desteği artırmaktan çok yapısal düzenlemeleri kolaylaştırmaya yönelik politikalar üzerinde odaklamalıdır" denildi. 288 sayfalık raporun Türkiye’ye ayrılan bölümünde, çiftçilerin daha kazançlı ürünlere geçmelerine yönelik ürün dönüştürme programıyla ilgili şöyle denildi: "Çifçilerin aşırı üretilen, örneğin fındık tütün gibi ürünlerden diğer ürünlere geçmelerine yardımcı olmayı hedefleyen dönüşüm ödemelerinin artırılması yetersiz kalmıştır ve 2001-2005 döneminde elde mevcut 213 milyon dolardan 4 milyon dolar ödenmiştir. 2006 için ödeme yapılmadığı bildirilmiştir."

Türkiye’yle ilgili, "Tarım Politikasında Gelişmeler" bölümünde ise 1986-88’den bu yana süren piyasa mekanizmasına yönelik tarımsal reformların yüksek enflasyon nedeniyle "değişken" olduğu belirtildi. Raporda, "Her ne kadar PSE (Üretici Destek Bütçesi) 1986-1988 yıllarındaki düzeyinden yüksekse de, OECD ortalamasının oldukça altındadır ve 2006’da önceki iki yıldan düşüktür. Son yıllarda desteğin bileşiminin, piyasa fiyatı desteğinden uzaklaştırılmasıyla birlikte iyileştirilmiş bulunmaktadır" denildi. Diğer üç değerlendirme de şöyle ifade edildi: “Hektar başına verilen, Doğrudan Gelir Desteği, tarımsal destek politikalarıyla birlikte görülen üretim bozukluklarını, sapmalarını azaltabilir ve hedeflere ulaşmayı sağlayabilir. Hububat çıktısına yapılan ödemenin devreye sokulması, desteğin amacından sapmış formuna yönelik geri adımdır, devam eden reform çabalarını zayıflatır. 2001-2005 Tarım Reformu Uygulama Programı’nın devamı ve genişletilmesi büyük ölçüde piyasa mekanizmasına yönelen iyileşmeyle aynı yönde olmuştur. Bu; yasal çerçeveyi güçlendirme çabaları, eğitim, danışmanlık ve araştırma gibi daha tutarlı kırsal kalkınma politikaları geliştirilmesi verimliliğinin artışına yardım edebilir."

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.