Gıda Hattı

Obezite ile Mücadele Programı Çalıştayı yapıldı

11 Temmuz 2008, 14:59
Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı Taslağı”na son şeklinin verilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Buzgan, dünyada hala bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan sorunların görüldüğünü belirterek, bu tür sağlık sorunlarının Türkiye'de gün geçtikçe azaldığını söyledi.

Türkiye'de aşılama oranlarının son yıllarda arttığını ifade eden Buzgan, ancak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ve hastane enfeksiyonlarının sağlığı tehdit eder nitelikte olduğunu anlattı.

Dünyada ortalama yaşam çizgisinin uzadığını, hastalık yüklerinin büyük bir kısmını bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların oluşturduğunu anlatan Buzgan, günümüzde hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenmenin sağlık için risk faktörleri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığında tütünle mücadele, beslenme, kronik hastalıklarla ilgili daire başkanlıkları oluşturulduğunu anlatan Buzgan, çalıştayda ele alınacak taslağın uzman ve ilgili sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlandığını bildirdi.

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olduğunu belirten Buzgan, şöyle konuştu:

“Türkiye'de obezite görülme sıklığı yüzde 15-16'lara çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 20 civarında. Bu konuda farkındalık oluşturmak zor. Çünkü toplumumuzda kilolu olmak olumlu, zayıflılık ise olumsuz olarak değerlendiriliyor. Motorlu araçlar, asansör, yanlış beslenme ve değişik faktörlerle kiloluluk artıyor. Toplumumuzda boy uzunluğu da artıyor ama kilo artışıyla aynı oranda değil. Bu alanda program yapmak doğru ama bu eylem planı haline getirilmeli, bütçe hazırlanmalı. Biz de şu anda bu aşamadayız.”

Hazırlanacak eylem planının izlenmesi ve denetlenmesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Buzgan, fiziksel aktivite ile ilgili hizmetlerin geliştirilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Buzgan, kamuoyunun aydınlatılması ve davranış değişikliklerinin geliştirilmesi için de basının desteğinin gerekli olduğunu bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler de toplunum beslenme alışkanlığında yıllar içinde değişiklikler meydana geldiğini belirterek, vücut ağırlığının denetimi ve obezite ile ilgili dünyada bir mücadele ortaya çıktığını anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DTÖ) Türkiye Temsilcisi Mehmet Kontaş ise DTÖ'nün Avrupa Bölgesi ülkelerinin üçte ikisinin gıda ve beslenme politikaları geliştirdiğini belirterek, bu konuda eylem planlarının hazırlanmasının yanında uygulanmasının da önemli olduğun söyledi.

DTÖ Avrupa bölgesi gıda ve beslenme politikaları için 2007-2012 yıllarını kapsayan ikinci eylem planı hazırlandığını anlatan Kontaş, Türkiye'nin planının da buna uygun olmasının hedeflendiğini belirtti.

Öte yandan, daha önce çalıştaya katılacağı bildirilen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, başka bir programı nedeniyle toplantıda bulunamadı.

Eylem planı taslağı

Çalıştayda son şekli verilecek, 2008-2012 yıllarını kapsayacak “Türkiye obezite ile mücadele programı ve ulusal eylem planı taslağı”, obezite sorunu, obezite ile mücadelenin önemi, hedef ve stratejilerini içeriyor.

Buna göre taslak, ulusal ve yerel düzeyde tüm paydaşların yıllık bütçelerinde obezite ile mücadele programlarının desteklenmesi amacıyla kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Türkiye beslenme ve sağlık araştırması yapılarak bundan ortaya çıkacak sorunlara göre politika belirlenmesini hedefleyen taslak, obezitenin önlenmesine yönelik çalışmalar da içeriyor. Bunun için sağlık personeli başta olmak üzere öğretmen, din adamı ve medya mensuplarında farkındalığın artırılmasını kapsayan taslak, sanatçı, sporcu ve politikacılarla topluma doğru mesaj vermeleri için iş birliğine gidilmesini amaçlıyor.

Özellikle öğrencilerin doğru beslenme alışkanlığına yönlendirilmesini içeren taslak, 2012 yılına kadar okullarda fazla kiloluluk ve obezite görülme sıklığının yüzde 10 oranında azaltılmasını hedefliyor.

Beden eğitimi ders sürelerinin artırılmasını da öngören taslak, okullardaki spor tesislerinin okul saatleri dışında ve hafta sonu tatilinde de öğrencilerin kullanımına sunulmasını öngörüyor. Okul kantinlerinin doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla denetlenmesini, bu doğrultuda sağlıklı kantin projesi yürütülmesini hedefleyen taslak, iş yerlerinde çalışanlar için de girişimler içeriyor.

Taslak ayrıca medya haberleri ve reklamlarda yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşamın desteklenmesi için düzenlemeler yapılmasını, sağlık kuruluşlarında obezitenin teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.