AramaArama
Gıda Hattı

Obezite araştırmasından şaşırtıcı sonuç!

2 Aralık 2017, 08:17
Paylaş
Obezite araştırmasından şaşırtıcı sonuç!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırmasına göre, ülkemizdeki ilkokul 2’inci sınıf öğrencilerinin %9,9’u şişman (obez). Ancak araştırmaya katılan ailelerin sadece %0,6’sı, çocuklarının şişman olduğunu düşünüyor. Bu durum, ailelerin çocuklarının obez olduğu gerçeğini kabullenemediği şeklinde yorumlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (WHO European Chilhood Obesity Surveillance Initiative – COSI), ilk olarak 2007-2008 okul yılı döneminde DSÖ Avrupa Bölgesi’nden 13 ülkede yapıldı. İkinci turu 2009-2010 öğretim yılında 17 ülke ile yapılan araştırmaya Türkiye, 2012-2013 öğretim yılındaki üçüncü turunda dahil oldu. Araştırmanın dördüncü turu 38 ülkede 2016-2017 öğretim yılında gerçekleştirildi.

saglik-bakanligi-obezite-arastirmasi-gidahattiTürkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen Türkiye Çocukluk Çağı (İlkokul 2. Sınıf Öğrencileri) Şişmanlık Araştırması – COSI TUR 2016 sonuçları açıklandı.

12 bölgedeki 580 okulda, okul yöneticileri, 11 bin 732 öğrenci ve aileleri ile anket yoluyla gerçekleşen araştırmayla, öğrencilerin büyüme ve gelişme düzeyleri, besin tüketim alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ile okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının düzeyi ölçümlendi.

okul-cocuk-beslenme-1-gidahattiTürkiye’nin araştırmaya dahil olduğu 2013 yılında gerçekleşen COSI TUR 2013 sonuçlarına göre, ilkokul 2’nci sınıf çocuklarında şişmanlık (obezite) görülme sıklığı %8,3, fazla kiloluluk oranı ise %14,2 olarak belirlenmişti.

2016 yılı sonuçlarına göre ise ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerinin %1,5’i normalin altında zayıf, %74’ü normal kiloda, %14,6’sı kilolu, %9,9’u ise şişman (obez). DSÖ kriterlerine göre, normal ağırlığının üzerinde olan kilolu ve şişmanlar birlikte değerlendirildiğinde oran, %24,8’i buluyor.

Ege Bölgesi %15,9 ile en yüksek şişmanlık oranına sahip iken, Güneydoğu Anadolu’da bu oran %4,5 ile en düşük değerde.

Erkek çocukların dörtte biri şişman ya da kilolu

Türkiye genelinde erkek çocukların %11,3’ü şişman, %13,6’sı kilolu iken, DSÖ kriterlerine göre kilolu ve şişmanlık birlikte değerlendirildiği için, ülkemizde 2’nci sınıfta olan erkek çocukların yaklaşık dörtte biri (%24,9) kilolu ve şişman.

Kız çocukların ise %8,5’i şişman, %15,7’si kilolu, yani ilkokul 2’nci sınıfta okuyan kız çocukların %24,2’si kilolu ve şişman.

Sonuçlar, erkeklerde kiloluların oranının kızlara göre düşük, şişmanların oranının ise daha yüksek olduğunu gösterdi.

okul-ogrenci-gidahattiAileler farklı düşünüyor!

Türkiye’deki 2’nci sınıf çocuklarının %1,5’inin normalin altında zayıf, %74’ünün normal kiloda, %14,6’sının kilolu, %9,9’unun ise şişman (obez) olduğunu ortaya koyan COSI TUR 2016 araştırması, ailelerin çocuklarının kilo durumlarına bakışındaki farklılığı da gösterdi.

Araştırmaya katılan ailelerin %24,4’ü çocuklarının zayıf, %68,6’sı normal kilolu, %6,4’ü fazla kilolu ve sadece %0,6’sı çocuklarının şişman olduğunu düşünüyor.

Bu durum, kriterlere göre çocukları; zayıf, normal kiloda, fazla kilolu ve obez ailelerin birçoğunun, çocuklarının durumlarını sağlıklı değerlendiremediklerini ortaya koydu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.