Gıda Hattı

Nohut ihracatı da kayda bağlandı

16 Ekim 2021, 11:15
Paylaş
Nohut ihracatı da kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı, kimyasal gübrelerin ardından gübre hammaddelerinden sülfürik asit ve amonyak ile kuraklıkla düşen kalite ve verim nedeniyle iç piyasada fiyat istikrarını korunması için nohut ihracatını da kayda bağladı.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/9), 16 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İhracı kayda bağlı mallar listesine nohut da eklendi

Ticaret Bakanlığının yayımladığı tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 53-55 inci sıralar olarak;

“53- Nohut (garbanzos) (GTP:0713.20)

54- Sülfürik asit; oleum (GTP: 2807.00)

55-Saf Amonyak (GTP: 2814.10)”

Eklendi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması

Nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatına kayıt uygulaması getiren Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin gerekçesini de açıkladı.

12.10.2021 tarihli Tebliğ değişikliği ile tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen ‘Gümrük Tarife Cetvelinin’ 31. faslında yer alan kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Anılan uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin hammaddelerinden olan ‘sülfürik asit ve amonyağın’ ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Nohut ihracatı yakından takip edilecek

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde; son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında dış ticaret politikamız ışığında yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik olarak ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile gerekli önlemlerin ivedilikle alınabilmesi amacıyla nohut, sülfürik asit ve saf amonyak ihracatının yakından takip edilebilmesi için ‘0713.20 GTP’li Nohut (Garbanzos)’, ‘2807.00 GTP’li sülfürik asit; oleum’ ve ‘2814.10 GTP’li Saf Amonyak’ ihracında kayıt uygulaması getirilmiştir.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.