AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Ne eğitimde ne de istihdamda; Gençliğin adı yok!

Ne eğitimde ne de istihdamda; Gençliğin adı yok!
17 Mayıs 2021, 12:17

Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı 2019’daki yüzde 15,6’dan geçen yıl yüzde 15,4’e geriledi. 2019’dan 2020’ye genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı yüzde 56,7’den yüzde 47,2’ye düşerken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 26’dan yüzde 28,3’e yükseldi. 2016 yılında yüzde 3,8 olan 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı ise 2019 yılında yüzde 4,6’ya çıktı.

Özel günlerde günün önemine atfen istatistiki verileri yayımlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini açıkladı.

Genç nüfus azalışta!

2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. 2019 yılında %15,6 oranındaki genç nüfus, geçen yıl toplam nüfusun %15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

2020 yılında genç nüfusun %28,6'sının 15-17 yaş grubunda, %19,8'inin 18-19 yaş grubunda, %31,3'ünün 20-22 ve %20,4'ünün ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2020

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080

Türkiye'nin genç nüfus oranı, AB ülkelerinden yüksek!

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkeden, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, %12,5 ile Danimarka ve %12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %8,8 ile Bulgaristan, %9,0 ile Çekya ve %9,1 ile Letonya olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2020

Genç nüfus oranı en yüksek Hakkari’de

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

İllere göre genç nüfus oranı, 2020

Genç nüfus için beklenen yaşam süresi

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu.

Türkiye'de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve kadınlar için 67,3 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Yaş ve cinsiyete göre genç nüfusun beklenen yaşam süresi, 2017-2019

Evli genç kadınların oranı, erkeklere göre 4 kat fazla!

Genç erkek nüfusun 2020 yılında %96,1'inin hiç evlenmemiş, %3,8'inin resmi nikahla evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken, genç kadın nüfusun %84,1'inin hiç evlenmemiş, %15,5'inin resmi nikahla evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında genç kadınların %40,4'ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, %15,1'inin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı %42,9 oldu.

Cinsiyete göre eğitim seviyesi

Türkiye'de 2018/'19 öğretim yılında %44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019/'20 öğretim yılında %43,4'e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran %41,9'dan %40,6'ya düşerken kadınlarda %46,4'ten %46,3'e düştü.

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre okullaşma oranı, 2019/'20

Gençler ne eğitimde ne istihdamda var!

Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında %44,4 iken, 2020 yılında %39,1 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında %55,9 iken 2020 yılında %50,1 olurken, genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %32,6 iken 2020 yılında %27,5 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında %22,5 iken 2020 yılında %22,6 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %30,6 iken 2020 yılında %30,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında %18,3 iken 2020 yılında %21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %34,0 iken 2020 yılında %35,7 oldu.

Kurumsal olmayan genç nüfusun işgücü durumu, 2020

Genç nüfusun sektörlere göre istihdamı

Genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında %33,1 iken 2020 yılında %29,2'ye düştü. Genç erkeklerde istihdam oranı 2019 yılında %43,4 iken 2020 yılında %38,8 olurken, genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %22,6 iken 2020 yılında %19,2 oldu.

İstihdam edilen gençlerin 2020 yılında %20,7'sinin tarım sektöründe, %28,3'ünün sanayi sektöründe, %51,0'ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %19,3'ünün tarım sektöründe, %32,9'unun sanayi sektöründe, %47,8'inin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %23,9'unun tarım, %18,5'inin sanayi, %57,6'sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Genç nüfusun obezite oranı arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı %3,8 iken bu oran 2019 yılında %4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %3,5 iken bu oran 2019 yılında %4,8'e, genç kadınlarda ise 2016 yılında %4,1 iken 2019 yılında %4,5'e yükseldi.

Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı %66,4 iken bu oran 2019 yılında %64,3 oldu. Genç erkeklerde 2016 yılında %69,2 iken bu oran 2019 yılında %64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında %63,6 iken 2019 yılında %64,3 oldu.

Cinsiyete göre genç nüfusun vücut kitle indeksi dağılımı, 2016, 2019

Gençlerde meyve tüketme sıklığı azaldı

2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı %48,2 iken bu oran 2019 yılında %40,3'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %47,9 iken bu oran 2019 yılında %37,9, genç kadınlarda ise 2016 yılında %48,5 iken 2019 yılında %42,7 oldu.

Gençlerde meyve tüketme sıklığının cinsiyete göre dağılımı, 2016, 2019

Gençlerde sebze ya da salata tüketme sıklığı azaldı

2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı %56,1 iken bu oran 2019 yılında %49,1'e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında %53,9 iken bu oran 2019 yılında %44,7, genç kadınlarda 2016 yılında %58,3 iken 2019 yılında %53,7 oldu.

Gençlerde sebze ya da salata tüketme sıklığının cinsiyete göre dağılımı, 2016, 2019

Genç ölümleri en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden 

2019 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin %37,4'ü dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %10,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada %8,6 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %39,9, genç kadınların oranı %31,0 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %8,1, genç kadınların oranı %14,9 oldu.

Sağlık durumundan memnun gençlerin oranı %84,6

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2019 yılında %68,3 iken 2020 yılında %67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında %88,0 iken 2020 yılında %84,6'ya düştü. Bu oran 2020 yılında genç erkeklerde %86,9, genç kadınlarda ise %82,2 oldu.

Cinsiyete göre genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet düzeyi, 2019, 2020

Mutlu gençlerin oranı düşüyor

18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında %56,7 iken 2020 yılında %47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde %41,4, genç kadınlarda ise %53,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin genel mutluluk düzeyi, 2019, 2020

Gençlerin mutluluk kaynağı sağlık!

2020 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %48,0 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %24,6 ile başarı, %15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %28,0 ile başarı ve %12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise %54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,1 ile başarı ve %18,6 ile sevgi takip etti.

Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerleri, 2020

Gençlerin %77,1'i işinden memnun

2020 yılında gençlerin %77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, %48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %80,4 ve %46,5 olarak gerçekleşti.

2020 yılında gençlerin %59,5'i, şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %58,9 iken genç kadınlarda %60,2 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı

İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında %92,4 iken 2020 yılında %93,0 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında %96,1 iken 2020 yılında %95,0 olurken genç kadınlarda 2019 yılında %88,6 iken 2020 yılında %91,0 oldu.

Cinsiyete göre gençlerin İnternet kullanım oranı, 2013-2020

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.