Gıda Hattı

Naylon Faturayla 'Bildirimli' Mücadele

20 Şubat 2008, 01:43
Paylaş

Maliye, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin mal ve hizmet alım-satımlarına aylık bildirim zorunluluğu getirdi. Mükellefler daha yakından izlenip naylon faturalar hemen anlaşılabilecek

Kayıtdışı ekonominin önemli enstrümanlarından naylon faturayla etkin mücadele edebilmek için, daha önce yılda bir kez kurumlar vergisi mükelleflerinden alınan mal ve hizmet alım-satımlarına ilişkin bildirimde süre bir aya indi. Tebliğle, mükelleflerin yıllık bildirimdeki 30 bin YTL limiti de, aylık 8 bin YTL'ye düşürüldü. Buna göre, 2008 ve takip eden yıllarda, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları ile bir kişi veya kuruma KDV hariç 8 bin YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışlarının Maliye'ye bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

Çapraz kontrol sağlanacak

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, geçen hafta yürürlüğe giren tebliğin, kayıtdışı ekonomiyle mücadele paketinin bir parçası olduğunu söyledi. Bu şekilde mükellefleri yakından takip edebileceklerini kaydeden yetkili, “Yeni uygulamayla hem daha çok mükellefi izleyebileceğiz hem de daha sık aralıklarla kontrol imkanını elde edeceğiz. Veri ambarına yüklenecek bildirimler, çapraz kontrollere de olanak sağlayacak. Bildirim yoluyla naylon faturalar da kolayca ve gecikmeden anlaşılarak, gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi. 2008'e özgü olmak üzere, Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen bildirim formları, 5 Nisan ile 5 Haziran 2008 tarihleri arasında verilebilecek. Ancak mükelleflerin istemeleri halinde, bu formlar 5 Nisan beklenmeden, aylık dönemler itibariyle de teslim edilebilecek. Nisan dönemi ve takip eden aylara ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenecek ve takip eden ayın 5'inci gününden itibaren, bir sonraki ayın 5'inci günü akşamına kadar, bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecek.

Mükellefe elektronik ortamda beyanname verilebilecek

Bilanço esasına göre defter tutan ve beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, de mal ve hizmet alım-satım bildirim formlarını elektronik ortamda iletebilecek. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde onaylama işleminin yapılmış olması gerekecek. Bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikte kağıt ortamda bildirim veremeyecek. Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu uyarınca işlem yapılacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.