Gıda Hattı

Nasıl Bir Gıda Kanunu? Nasıl Bir Yapılanma?

19 Aralık 2007, 12:14
Paylaş
Nasıl Bir Gıda Kanunu?  Nasıl Bir Yapılanma?

 Gıda Mühendisliği 5. Kongresi, 08 - 10 Kasım 2007

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasını da kapsayan ve gıda mevzuatının temelini oluşturacak Dörtlü Hijyen Paketi TBMM gündemine girmeyi bekliyor.

Gıda sektörü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirerek ortak bir platform yaratmayı amaçlayan ve AB üyelik sürecinde gıda sektörünün masaya yatırıldığı Gıda Mühendisliği 5. Kongresi Ankara’da gerçekleştirildi. Gıda Mühendisleri Odası (GMO) tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve üniversitelerden, kamudan ve özel sektörden yaklaşık 350 kişinin katılım sağladığı kongrede en fazla konuşulan konu ise; üzerinde değişiklik yapılan haliyle henüz kamuoyu görüşüne sunulmayan ‘Gıda Kanunu Taslağı’ ve Bakanlığın yeniden yapılandırılması konuları oldu.

Kongrenin açılışında yaptığı konuşmada belediyeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasındaki yetki karmaşasına değinen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı; “4'lü paket olarak anılan taslakta mesleki ve bireysel beklentiler aşılmalıdır. Belediyeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında yaratılan yetki kargaşası çözülmeli ve yetkiler tek elde toplanmalıdır. Bakanlığın yeniden yapılandırılması çalışmalarında bütünsel bir yaklaşım sergilenmeli; 4'lü paket ile uyum içerisinde olmalı ve multidisipliner yaklaşım birincil kaygı olmalıdır” dedi.

Kongrenin ev sahipliğini yapan, GMO Başkanı Petek Ataman da konuşmasında; “Gıda Güvenliği, Avrupa Birliği için öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Gıda konusundaki müzakereleri başarıyla tamamlamak için ‘Tarladan sofraya gıda güvenliği’ yaklaşımının tam olarak hayata geçirilmesi, risk analizinin birbirleriyle ilişkili üç bileşeni olan risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimine dayalı bir mekanizmanın uygulamaya sokulması ve izlenebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle konuyla ilgili meslek grupları gıda denetimini etkin biçimde gerçekleştirebilecek sayıda istihdam edilmelidir. Gıda denetiminde özele yetki devri arayışlarından da vazgeçilmelidir” dedi.

Pazar yerlerinin artıklarını toplayanların olduğu bir ülkede, tek başına kamu otoritesinin gıda güvenliği ile ilgili sorunları çözemeyeceğini söyleyen, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise tüketicinin en iyi denetçi olduğunu belirtti. Kirişçi; “5179 Sayılı Kanun’un hazırlık aşamalarında, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının kanunda belirtilen bir çok konuda ve mevzuat çalışmalarında mesleki taassuptan kaynaklanan itirazları oldu. Bu nedenle yeni tasarıda gıda konusunda tek otorite olması ve bununda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olması amaçlanmıştır” diyerek yeni taslakla birlikte yetki karmaşasının da ortadan kalkacağını belirtti.

Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulsun

Kongrenin son gününde düzenlenen “Nasıl Bir Gıda Kanunu? Nasıl Bir Yapılanma?” panelinde gıda kanunu taslağı ve Bakanlığın yeniden yapılandırılması konuları konuşuldu.

TGDF adına panele katılan dergimiz yayın koordinatörü Dr. İsmail Mert; 560 Sayılı KHK’nin yayınlanmasından bugüne kadar geçen sürede, olumlu ilerlemelerin olduğunu, 5179 Sayılı Gıda Kanunu’nun bunun bir sonucu olduğunu belirtti. Ancak bugün 5179’un da revize edilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Mert; yasanın revizyonu ile birlikte bakanlığın yeniden yapılanmasına ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi: “TGDF olarak Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulsun istiyoruz. Her türlü ekipmanı, denetçisi ve bütçesi olan, işlerliği olan bir genel müdürlük istiyoruz. Kayıt dışılığı önlesin istiyoruz. Kayıt dışı gıda güvenliğini yok saymak demektir. Bu nedenle vergisini, sigorta primini veren, devletini seven gıda sanayicisinin korunmasını istiyoruz. 5179 sayılı kanunun noksanlıklarının giderilerek tekrar yayınlanmasını istiyoruz. Adının da Gıda Kanunu olmasını istiyoruz” açıklamasını yaptı. Kongrenin sonuç bildirgesine de yansıyan ‘Beslenme Profili’ araştırması konusuna da değinen Dr. İsmail Mert; “Memleketimizin kanayan bir yarasıdır. Geçmişte bu araştırmanın yapılması için çok uğraşıldı. Ancak yaşanan sıkıntılar nedeniyle yapılamadı. Bu araştırmanın sonuçlarını gıda sektörü dört gözle bekliyor.” dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.