Gıda Hattı

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Özkul: "Tarım önümüzde duran büyük potansiyel sektör"

28 Ekim 2006, 13:06
Paylaş

 MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Türk müteşebbislerinin dünya sektöründe önemli bir yerde bulunan tarıma ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

Özkul, "Ancak ülke nüfusumuz artarken, üretim yapılan topraklar küçüldü ve verim de düştü. Bu noktada özellikle tarımdaki katma değerin ve verimliliğin artması için müteşebbislerin bu sektöre yatırım yapması gerekir. Bugün yıllık 40 milyar dolar milli geliri olan tarım sektöründe, Türkiye'nin en az 500 milyar dolar daha üretim yapabileceğini düşünüyoruz. Bunun için de sermayenin katkısı, katma değerin artışı, modern işletme yöntemlerinin kullanılması, tarımdaki bölünmüşlüğün ve parçalanmışlığın giderilmesi gerekiyor" dedi.
Tarım sektörünün, nüfusumuzun yüzde 30'dan fazlasının geçimini sağladığı ancak, milli gelirimiz içerisindeki payının ise sadece yüzde 10 civarında olan bir sektör konumunda olduğunu kaydeden Özkul, "Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, tüm ülkelerce gizli ve açık teşviklerle desteklenen ve önemi giderek artan bu sektör de artık 'stratejik sektör' olarak tanımlanıyor" diye konuştu.
Günümüzde büyük ölçekli işletmelerin verimliliği esas alarak ve modern teknolojiyi kullanarak sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Özkul, bu tür işletmelerin lojistik olgusuna da profesyonelce yaklaştıklarını vurguladı.
Özkul, "Lojistik faaliyetleri, bu sektörde ürüne ilave bir katma değer kazandırıyor. 250 bin kilometre kare civarında tarım arazisine sahip Türkiye'nin net tarım ithalatçısı olmasının nedenleri araştırıldığında, yukarıda sıralanan olgularla birlikte, ülkemizde bu sektörün yapısal sorunlarını net bir şekilde ortaya koyan 'açıklayıcı' mahiyetteki mükemmel analizler mevcut. Mazot ve gübre girdi maliyetleri, işletmelerin küçük ölçekli olmasının birim maliyet üzerindeki olumsuz etkisi, tarım sektöründeki işgücünün eğitim eksikliği, teknolojik altyapımız ve lojistik, pazarlama konularına önem vermememiz gibi başlıkların sektörün ana sorunları olduğu bilinmektedir" şeklinde konuştu.
Tarım sektöründe yapılacak ciddi çalışmalar ile Türkiye'nin bu konuda önemli bir ihracatçı konuma ulaşabileceğine dikkat çeken Özkul, özellikle Rusya, Ortadoğu ve AB ülkelerinin ülkemiz açısından çok önemli pazarlar olabileceğini ifade ederek şunları söyledi: "Özellikle Rusya pazarı, nüfusunun büyüklüğü, iklim koşulları nedeniyle tarımsal ürün çeşitliliğinin son derece kısıtlı olması ve coğrafi olarak yakınlığı nedenleriyle hızla mercek altına alınıp, stratejik plan yapmamız gereken bir potansiyel anlamına geliyor" diye konuştu.
Özkul, geçen 2005 yılında 6 Milyar 469 Milyon dolarlık tarım ürünü ithal eden Türkiye'nin, buna karşın 8 Milyar 298 Milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu ihracat rakamının verimlilik artışı, modern teknoloji ve lojistik desteklerle kısa zamanda 10-15 milyar dolar seviyelerine çıkartılabileceğinin altını çizdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.