Gıda Hattı

Meyve suyu endüstrisi İstanbul’da buluştu

11 Mayıs 2018, 13:24
Paylaş

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) tarafından düzenlenen ve endüstrinin en önemli yıllık buluşması olan Juiceful Istanbul Summit etkinliklerinin 9.’su gerçekleşti. Etkinlikte, ‘Meyve Suyu Yarar’ iletişim platformu da tanıtıldı.

MEYED tarafından düzenlenen 9. Juiceful Istanbul Summit etkinliği, 10 Mayıs’ta Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. Meyve suyunun insan ve beslenme açısından, meyve suyu endüstrisinin de tarım ve ekonomi perspektifinden yararlarının ele alındığı etkinlikte, bu yararlar hakkında toplum genelinde yaygın bir bilinirlik oluşturmayı hedefleyen ‘Meyve Suyu Yarar’ iletişim platformunun da ilk duyurusu gerçekleştirildi.

Meyve Suyu Yarar İletişim Platformu

Bu yıl 25. yılını kutlayan MEYED’in düzenlediği etkinlikte ilk konuşmayı yapan derneğin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, “Meyve suyu endüstrisinin büyümesi ve gelişimi, ülkemiz insanı, tarımı ve ekonomisine sağlanan yararların da artması anlamına gelmektedir” dedi.

Ekşi’ye bir teşekkür plaketi veren MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Kırtıloğlu da yaptığı konuşmada, “Bizler çok şanslıyız, içerisinde yer aldığımız sektör, her gün günlük işlerimizle yarar üretebilmemizi sağlıyor; bizler yarar üretme işindeyiz. Meyve suyu endüstrisinin yatırımcı ve profesyonellerinin yanı sıra, gıda sanayi ve sağlık gibi konulardaki paydaşları, uzman akademisyenleri, tüketicileri, medya mensuplarını, milyonlarla ifade edilen çiftçi ve tarım emekçisini bir araya getiren dev bir ekosistemdir. MEYED, bu yararlı ekosistemin ortak odak noktasıdır” ifadelerini kullandı. Kırtıloğlu, meyve suyunun insan ve beslenme, meyve suyu endüstrisinin ise tarım ve ekonomi için sağladığı yararları, MEYED’in ‘Meyve Suyu Yarar’ söylemi ve iletişim platformu ile vurguladıklarını da sözlerine ekledi.

“Tarım ve ekonomiye yararlı endüstri”

Etkinlikte söz alan MEYED Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren ise tıpkı meyvenin kendisi gibi, önemli bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı olan meyve suyunun, beslenme açısından insana sağladığı yararların tüm dünyada kabul gördüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün meyve suyu tüketimini bu nedenle teşvik ettiğini söyledi.

Meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararların, insan beslenmesinin de ötesine uzandığını belirten Diren, “Tüm dünyada şehir nüfuslarında artış, kırsal nüfusta azalma, artan yaşam süresi beklentisi ve genel nüfus artışı nedeniyle daha az sayıda insanın, daha fazla sayıda insanın tüketeceği gıdayı üretmesi gerekiyor. Bu nedenle tarım üreticisinin, sadece kamu inisiyatifleri ile değil, tarıma dayalı katma değerli endüstrilerle de desteklenmesinin önemi artıyor. Meyve suyu endüstrisi, tarım üreticisine ürününü değerlendirebileceği daha geniş bir pazar sunarak, bir katma değer zinciri olarak ekonomiye yarar sağlıyor” şeklinde konuştu.

Meyve suyu yüzde 90 ihracat fazlası sağlıyor

2017 yılındaki yaklaşık 200 milyon dolarlık meyve suyu ihracatının, yüzde 90’a varan oranda dış ticaret fazlası ile ülkemizin dış ticaret ve cari açık dengesine yarar sağladığını vurgulayan Diren, işlendiğinde cinsine göre meyveye oranla 4 kat daha değerli haline gelebilen meyve suyunun, en üst düzeyde yerel kaynakla üretildiğini ve tüketimde zaman baskısının ortadan kalkması, ürün ve pazar çeşitlendirmesiyle ülkemiz tarım kesimine yarar sağlandığını kaydetti. Ozan Diren , sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özet olarak meyve suyu beslenmeye yarar, tarıma yarar, ekonomiye yarar, üzerinde yaşadığımız dünyaya ve biz insanlara yarar. MEYED’in kuruluş amacını oluşturan, endüstrimizin rekabetçi ve büyüyen gelişimi; sağlık, tarım ve ekonomi için daha fazla yarar sunmamızı sağlayacak. ‘Meyve Suyu Yarar’ İletişim platformu bu açıdan önem taşıyor. Uzun soluklu, geniş kapsamlı ve derinlemesine etkileşim hedefleyen çalışmalarımızla, meyve suyunun ve endüstrimizin yararını toplumla paylaşacağız.”

Dünya ve Türkiye’de tüketici trendleri

Ambalaj üreticisi Tetra Pak Global bünyesinde Tüketici İçgörüleri Müdürü olarak görev yapan Anna Larsson’un ‘Dünya ve Türkiye’de Tüketici Trendleri’ başlıklı sunumunun ardından, MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren bir konuşta yaptı.

Meyve suyu endüstrisinin oluşturduğu ekosistemin, pek çok aile için geçim kaynağı oluşturduğunu belirten İşbitiren, Türkiye genelinde yılda kayıtlı çiftçinin yaklaşık %50’sinin yani 1 milyon çiftçinin ve ortalama 4 kişilik hane halkı hesabıyla birkaç milyon ülkemiz insanının, geçimini meyvecilikten sağladığını söyledi. 200 milyon dolara yakın ihracatın yanı sıra yaklaşık 2,7 milyar TL düzeyinde seyreden iç pazarın da, ciddi bir meyve alım hacmi ile tarım üreticisine yarar sağladığına değinen İşbitiren, konuşmasında ‘Meyve Suyu Yarar’ iletişim platformu hakkında bilgiler verdi.

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbitiren

Bilgi eksikliğini giderecek çalışmalar yapılacak

Meyve suyu ve meyve suyu endüstrisinin sağladığı yararları, toplumsal algıda yankı bulacak, toplumsal hafızada yer tutacak şekilde dile getirmeyi hedeflediklerini belirten İpek İşbitiren, “Meyve suyunun beslenme açısından önemi, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere en saygın kuruluşlar tarafından vurgulanıyor; ancak bu konuda bilgi eksikliğinden kaynaklanan tartışmalar gündeme gelebiliyor. Bu bilgi eksikliğini giderecek, meyve suyunun beslenme açısından önemini vurgulayan çalışmalar yapacağız. Öte yandan, hammaddesi insanın ve doğanın birlikte üretimi meyve olan endüstrimizin sağladığı yarar ve katma değerler bütününün de altını çizeceğiz” dedi.

“Ülkemizde tüketim ortalaması düşük”

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerin ilkinde, meyve suyunun ekonomi, tarım, sağlık ve beslenme açısından yararları ele alındı. İpek İşbitiren moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Güneş, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç ve Gazeteci Yazar Fikri Türkel, konuşmacı olarak katıldılar.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı beslenme için meyve-sebze ya da bunların sularının tüketiminin, günde 400 gram düzeyinde olmasına vurgu yaptığını bildiren Prof. Dr. Neriman İnanç, “Buna karşın ülkemizde tüketim ortalaması yaklaşık 230 gr düzeyinde kalıyor. Her gün meyve tüketenlerin nüfusa oranı ise yüzde 60’ı geçmiyor. Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde, günde 180 ml civarında meyve suyu tüketimi öneriliyor” diye konuştu.

Meyve suyunun, sağlıklı beslenme açısından önemine vurgu yapan İnanç, “Okul ortamında birçok mikropla tanışan çocuklar meyve suyu tüketimi ile hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilmektedir. Meyve suyu, büyüme ve gelişme, hücre yenilenmesi, doku onarımı, deri ve göz sağlığı, diş ve diş eti sağlığı, kan yapımı ve hastalıklara karşı direncin oluşumuna yarar sağlar” dedi. Prof. Dr. Neriman İnanç, meyve sularının yağ ve kolesterol içermediğini de sözlerine ekledi.

“Meyve Suyu Endüstrisi Avrupa ile yarışır durumda”

Nitelik olarak Avrupa ile yarışır düzeyde olan Türkiye meyve suyu endüstrisinin, büyümesi paralelinde tarım sektörüne yarar sağladığını belirten Gazeteci – Yazar Fikri Türkel ise “Ülkemizde erkek istihdamının yüzde 15’i tarım sektöründe, kadın istihdamı ise bunun iki katı, yüzde 30 düzeyinde. Tarım, kadınların en yoğun çalıştığı sektör olma özelliği taşıyor” dedi.

Meyve suyu endüstrisinin, tarıma dayalı kalkınma ekosistemi içerisinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Türkel, “Ülkemizin yıllık yaklaşık 20 milyon ton düzeyinde olan meyve üretiminin yaklaşık 1 milyon tonu, meyve suyu endüstrisinde işleniyor. Endüstrinin gelişimi ile bu oran daha da artabilir” diyerek, özellikle markalı, nihai ürün ihracat artışının önemine dikkat çekti. Fikri Türkel, “Ülke olarak, meyve suyu endüstrisini 10 kat geliştirebilecek potansiyele sahibiz, bu tarım ekosistemine yarar sağlayacaktır. Bunu yaparken, 200 milyon dolarlık ihracat rakamının yanına bir sıfır daha ekleyebiliriz” diye konuştu.

“Meyve veren ağaç taçlanmalı”

Sözlerine “Meyve veren ağaç taşlanır diye bir söz vardır, oysa meyve veren ağacın taçlanması gerekir” diyerek başlayan Prof. Dr. Erdoğan Güneş de, meyve suyu endüstrisinin güvenli ve doğru tarımsal üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sürdürülebilir iyi tarım uygulamalarının, meyve suyu endüstrisi sayesinde daha kolay yaygınlaştığını belirten Güneş, sanayiciye ve tarımsal üretime güvenin, sürdürülebilir tarım başarısı açısından önemine de vurgu yaptı.

Türkiye’de meyveciliğin gelişmekte olduğunu ve meyve suyu endüstrisinin bu gelişime yarar sağladığını dile getiren Prof. Dr. Erdoğan Güneş, “Dünya meyve suyu pazarı 11,5 milyar dolar civarında. Bu pazarda Türkiye’nin payını artırabiliriz. Ancak daha fazla ihracat, ancak endüstrinin gelişimi ile mümkün olur. Meyve veren ağaç taşlanmasın, taçlansın” şeklinde konuştu.

“Meyve suyu dev bir endüstrinin ürünü”

Sistem Global Danışmanlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu ve İnovaban Genel Müdürü Dr. Kazım Acatay’ın ‘Ar- Ge Tabanlı Faaliyet Ve Yatırımlar İçin Destek Ve Teşvikler İle Finans Modelleri’ ve IFU ve AIJN Teknik Komiteler Üyesi Nazan Özen’in ‘Dünyada ve Avrupa’da Meyve Suyu Üretiminde Teknik Gündem’ başlıklı sunumlarının ardından, ‘Biz Uzmana Sorduk!’ başlıklı bir panel daha düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Güneş moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Tarım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Taylan Kıymaz, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remziye Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Uzunöz, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Demirbaş konuşmacı olarak katıldılar.

İçerdiği mineral, vitamin ve antioksidanlarla beslenme açısından önemli yararlar sağlayan meyve suyu, dev bir endüstrinin ürünü. Ülkemiz meyvelerinin, zaman ve mekandan bağımsız şekilde kolay erişimle tüketilen, beslenme ve ekonomi için katma değerli ürünlere dönüştüren meyve suyu endüstrisi, aynı zamanda tarıma, istihdama, ihracata ve ekonominin geneline yarar sağlıyor.

1993 yılından bu yana bu endüstrinin çatı kuruluşu olarak faaliyet gösteren Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), ülkemizin tüm meyve suyu üreticilerinin yanı sıra, ambalaj ve hammadde sağlayıcı firmaları da içine alarak, endüstrinin değer zincirinde yer alan 46 firmadan oluşan üye yapısıyla etkin ve kapsamlı bir temsil platformu oluşturuyor.

Yazarın Diğer Yazıları

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.